ADA satu keberpihakan lagi yang harus ditunaikan umat muslim selain berpuasa, yakni berzakat fitrah. Inilah penyimpangan satu keharusan di Ramadhan yang noël bisa ditawar-tawar lagi. Zakat Fitrah merupakan zakat apa diwajibkan kepada setiap muslim kemudian santunan kepada fakir miskin, tanda tangan berakhirnya bulan Ramadhan kemudian pembersih dari hal-hal yang mengotori puasa. Jadi, bisa orang orang bilang zakat fitrah merupakan rangkaian sangat ibadah seorang muslim selagi melaksanakan puasa Ramadhan.

Anda sedang menonton: Zakat fitrah bertujuan untuk mensucikan

Zakat fitrah variasi dengan zakat-zakat yang lain. Mengapa dinamakan zakat fitrah untuk disyariatkan ketika bulan (Ramadhan) telah sempurna dan di ~ masa umat Islam apa berpuasa cantik berbuka dari puasa Ramadhan. Zakat fitrah juga disebut zakat badan atau zakat jiwa. Besarnya zakat fitrah adalah 1 sha’ yaitu 2.176 gram ataukah 2,2 kg beras atau memberi makan pokok. Dalam prakteknya jumlah ini digenapkan menjadi 2,5 kg, untuk untuk kehati-hatian.


Kewajiban dibayar zakat fitrah rantai dengan disyariatkan puasa Ramadhan, yaitu pada lima kedua Hijriyah. Kewajiban dibayarkan zakat fitrah mengenakan biaya kepada setiap muslim dan muslimah, anak-anak atau dewasa, empire atau miskin, menjangkau ketentuan bahwa itu masih kehidupan pada malam hari raya dan memiliki kelebihan dari kebutuhan pokoknya untuk sehari. Zakat fitrah ini dibayarkan paling lambat sebelum shalat Idul Fitri.

Menyucikan diriTujuan dan hikmah zakat fitrah ini adalah buat menyucikan diri orang yang berpuasa dari perbuatan dan catatan kotor dan bertanding serta untuk memberi makan fakir miskin. Oleh untuk itu haruss diperhatikan ketika batas times mengeluarkan zakat. Siapa apa menunaikannya hingga batas waktu sebelum shalat idul fitri, maka digolongkan nanti dalam zakat fitrah, dan yang memberikan nanti shalat Idul Fitri, maka menjadi sedekah biasa, bukan sebagai zakat fitrah.

Rasulullah saw bersabda: “Maka barangsiapa yang mengeluarkannya silam shalat (Id), ia were zakat apa diterima dan barangsiapa yang mengeluarkannya nanti shalat (Id), ia menjadi sedekah biasa.” (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah).

Rasulullah saw telah tugas zakat fitrah sebanyak satu sha’ kurma atau gandum atas setiap orang muslim baik peloncat dan rakyat biasa, laki-laki dan wanita, anak-anak dan people dewasa, Beliau memerintahkan dibayar zakat fitrah dahulu berangkat (ke masjid) buat shalat Idul Fitri. (HR. Bukhari dan Muslim )

Zakat fitrah also memiliki gawangnya dan pengaruh yang sangat secara signifikan bagi pensucian jiwa yakni dihapus sifat ataukah penyakit rohani kemudian kikir, ego dan sombong. Malalui zakat fitrah become terbangun rasa persaudaraan, kasih sayang, sama dan rasa dikutuk kawan antara si kaya dan simiskin.

Keutamaan zakat fitrah pantas dengan hadis Rasulullah saw apa menyatakan bahwa belum sempurna amal ibadah seseorang yang dilakukan pada bulan Ramadhan sebelum dia menunaikan tanggung jawab zakat fitrah. Wajib hukumnya bagi setiap umat muslim apa mampu. Yang dimaksud mampu adalah mereka apa sehari semalam dikaruniai pakan dan ada dia dari yang dimakan. Mereka itulah yang kemudian wajib berzakat fitrah.


Tidak boleh keuntungan uang untuk zakat fitrah, untuk pada zaman Rasulullah zakat fitrah ditunaikan dengan berwujud makanan. Tetapi untuk perkembangan zaman, matsuhaba Hanafi membolehkan zakat fitrah dapat dibayar dengan mata uang senilai takaran, tersirat pendapat Yusuf Qaradhawi, Hasan Al Bashry membolehkan dibayar dengan mata uang senilai 2,5 kg.

Zakat fitrah diharapkan menjadi momentum dan kebiasaan kaum muslim karena gemar help sesama tidak hanya di bulan Ramadhan, namun harus dibudayakan sepanjang hayat. Dengan demikian noël akan terjadi ngarai pemisah antara si kerajaan dan si miskin kemudian yang terjadi selama ini. Zakat seyogianya menjadikan seseorang kemudian pribadi mencapai jiwa sosial yang tinggi, empati kepada people lain dan noel serakah. Itulah substantif dari zakat fitrah yang kita keluarkan dengan penuh keyakinan dan ikhlas seraya mengharapkan ridha Allah Swt.

Sebagai tanda tangan syukurSebagaimana ibadah-ibadah apa lainnya seperti shalat, puasa, haji ataupun sedekah, zakat fitrah memiliki dengan sengaja agung yakni sebagai tanda syukur kita kepada Allah Swt atas limpahan rahmat serta karuniaNya, apa telah diberikan-Nya tidak punya batas. Dan chapter ini merupakan sebuah perintah apa harusnya kita pandang sebagai perwujudan kesyukuran kita kepada Allah, bukannya beban atau paksaan, yang malah produksi kita ragu-ragu dan tak serius mengamalkannya.

Lihat lainnya: Cara Buat Ice Cream Buah Untuk Anak Yang Kaya Nutrisi, Resep Es Krim Mangga, Dessert Dingin Yang Praktis

Namun terlepas zakat fitrah seperti wujud kesyukuran itupenggunaan kepada Allah, zakat fitrah tambahan memiliki berbagai manfaat lain, seperti; Pertama, seperti pembersih atau penyuci jiwa bagi orang-orang yang berpuasa dari perkataan, perbuatan, serta perangai buruk yang noel ada manfaat dan tak dicontohkan Rasulullah saw; Kedua, zakat fitrah merupakan subsidi memberi makan bagi fakir miskin, di hari ketika kerumunan orang empire berkecukupan merayakan kemenangan usai sebulan full berpuasa Ramadhan; Ketiga, zakat fitrah sebagai pembeda ibadah keagamaan Islam dengan agama lainnya, dan; Keempat, zakat fitrah kemudian bentuk edukasi masyarakat di segala lini dan usia, bahwa Islam merupakan agama apa peduli terhadap sesama.

yahoo.com


Sumber: Serambi Indonesia
Berita terkait :#Opini
Waspadai Bahaya curang Online
*
Rasulullah pemimpin Paripurna
*
nilai Edukasi Maulid Nabi Muhammad saw
*
Muhammad experienced Idola kita
*
Karantina Haji pulau Rubiah harus Dilestarikan
*