LỆNH COMMAND BLOCK MINECRAFT PE XÂY NHÀ

Các câu lệnh trong Minecraft được sử dụng phổ cập nhất

Tổng hợp các câu lệnh vào Minecraft được rất nhiều người chơi áp dụng nhất hỗ trợ cho việc trải nghiệm nhân loại mở trong game thuận tiện hơn.


https://download.vn/tong-hop-ma-minecraft-cheat-code-minecraft-lenh-minecraft-10505
*
facebook.com
*

Minecraft VN

Đừng hỏi gì :v (Copy xong xuôi paste lệnh này vào command block xong xuôi bấm nút)summon MinecartCommandBlock ~ ~1 ~...


*

Install Command Block mod for Minecraft PE to lớn use chat command on multiplayer servers and local servers using a Redstone power source.⏹FEATURES⏹