Thủ tục làm tạm trú tạm vắng

Công dân tiến hành thủ tục đăng ký tạm trú theo quy định mới tại khí cụ Cư trú 2020 theo ra quyết định 5548/QĐ-BCA-C06 như sau:


Điều kiện đk tạm trú

Điều 27 biện pháp Cư trú 2020 quy định đk đăng ký tạm trú như sau:

- Công dân đến sinh sống trong chỗ ở hòa hợp pháp quanh đó phạm vi đơn vị chức năng hành chủ yếu cấp xã chỗ đã đăng ký thường trú nhằm lao động, học tập hoặc vì mục đích khác tự 30 ngày trở lên thì phải triển khai đăng ký kết tạm trú.

Bạn đang xem: Thủ tục làm tạm trú tạm vắng

- Thời hạn trợ thời trú tối đa là 02 năm và rất có thể tiếp tục gia hạn những lần.

- Công dân không được đăng ký tạm trú mới tại vị trí ở chế độ tại Điều 23 chính sách Cư trú 2020.

*

Điều kiện, hồ nước sơ, giấy tờ thủ tục đăng ký kết tạm trú (ảnh minh họa)

Thành phần hồ sơ đăng ký tạm trú

* hồ nước sơ đăng ký tạm trú gồm:

- Tờ khai đổi khác thông tin trú ngụ (Mẫu CT01 phát hành kèm theo Thông tứ 56/2021/TT-BCA); đối với người đăng ký tạm trú là tín đồ chưa thành niên thì trong tờ khai bắt buộc ghi rõ ý kiến gật đầu của cha, bà bầu hoặc bạn giám hộ, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản;

*
Mẫu CT01

- Giấy tờ, tài liệu minh chứng chỗ ở hòa hợp pháp.

* Đăng cam kết tạm trú trên nơi đơn vị chức năng đóng quân vào Công an nhân dân, làm hồ sơ gồm:

- Tờ khai chuyển đổi thông tin trú ngụ (Mẫu CT01 phát hành kèm theo Thông bốn 56/2021/TT-BCA);

- Giấy giới thiệu của Thủ trưởng đơn vị cai quản trực tiếp ghi rõ nội dung để triển khai thủ tục đăng ký tạm trú và đơn vị có khu vực ở được cán bộ chiến sỹ (ký tên, đóng dấu).

* Đăng cam kết tạm trú theo danh sách, hồ sơ gồm:

- Tờ khai đổi khác thông tin trú ngụ (của từng người) (Mẫu CT01 phát hành kèm theo Thông bốn 56/2021/TT-BCA);

- Văn bạn dạng đề nghị đăng ký tạm trú trong số đó ghi rõ tin tức về vị trí ở hợp pháp kèm danh sách người lâm thời trú. Danh sách bao hàm những tin tức cơ bản của từng người: họ, chữ đệm và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; số định danh cá nhân và thời hạn tạm thời trú.

Thủ tục đăng ký tạm trú

Bước 1: sẵn sàng hồ sơ (1 bộ)

Bước 2: Nộp làm hồ sơ tại Công an cấp cho xã nơi đk thường trú, rất có thể nộp theo 2 cách:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Công an cấp xã.

Xem thêm:

- Nộp hồ sơ trực tuyến qua những cổng cung ứng dịch vụ công trực đường như: Cổng dịch vụ công quốc gia, hoặc qua Cổng dịch vụ thương mại công bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

Bước 3: Bổ sung hồ sơ nếu được đặt theo hướng dẫn từ bỏ cơ quan bao gồm thẩm quyền với nhận Phiếu đón nhận hồ sơ với hẹn trả kết quả khi hồ sơ vẫn hợp lệ.

Bước 4: Nộp lệ phí đk cư trú căn cứ theo khí cụ của từng địa phương.

Bước 5: địa thế căn cứ theo ngày hứa hẹn trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ cùng hẹn trả tác dụng để dìm thông báo kết quả giải quyết giấy tờ thủ tục đăng ký cư trú (nếu có).

Thời hạn giải quyết thủ tục: thời hạn 03 ngày có tác dụng việc tính từ lúc ngày cảm nhận hồ sơ vừa đủ và thích hợp lệ.

Kết quả triển khai thủ tục hành chính:

Trường thích hợp hồ sơ đầy đủ hợp lệ cơ quan đăng ký cư trú có nhiệm vụ thẩm định, cập nhật thông tin về chỗ tạm trú mới, thời hạn nhất thời trú của người đk vào Cơ sở tài liệu về trú ngụ và:

- Thông báo cho những người đăng ký kết về bài toán đã update thông tin đăng ký tạm trú (mẫu CT08 phát hành kèm theo Thông tư 56/2021/TT-BCA); (Trước đây sau khoản thời gian đăng ký tạm trú thành công, công dân sẽ tiến hành cấp sổ trợ thì trú)

- ngôi trường hợp không đồng ý đăng ký thì phải trả lời bằng văn phiên bản và nêu rõ vì sao (mẫu CT06 ban hành kèm theo Thông bốn 56/2021/TT-BCA).