Thì quá khứ tiếp diễn

Việc nắm rõ ngữ pháp vô cùng quan trọng. Thì thừa khứ tiếp diễn (Past Continuous Tense) là một trong thì hơi khó tách biệt và xuất hiện thêm nhiều vào đề thi. 4Life English Center (fasettoblog.com) xin mang đến bạn gọi trọn bộ công thức, cách ăn kèm ví dụ bài bác tập đưa ra tiết.

Bạn đang xem: Thì quá khứ tiếp diễn

*
Thì quá khứ tiếp tục (Past Continuous Tense)
2. Vệt hiệu nhận ra thì quá khứ tiếp diễn 3. Cách làm thì quá khứ tiếp nối 4. Phương pháp dùng thì quá khứ tiếp tục 5. Phân minh thì thừa khứ tiếp tục với thì vượt khứ đối kháng 6. Một số trong những bài tập và giải đáp thì vượt khứ tiếp tục

1. Định nghĩa thì thừa khứ tiếp nối (Past Continuous Tense)

Thì vượt khứ tiếp tục nhấn bạo gan những hành động của sự vật, vụ việc hoặc thời hạn sự vật, vấn đề đó diễn ra trong vượt khứ.

2. Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ tiếp diễn

2.1. Trong câu chứa các trạng từ chỉ thời gian và thời điểm xác định trong vượt khứ

At + giờ đồng hồ + thời gian trong vượt khứ (at 10 o’clock last night,…)At this time + thời gian trong vượt khứ. (at this time two weeks ago, …)In + năm (in 1995, in 2000)In the past (trong quá khứ)

Ví dụ:

At this time last year, I was attending an English course (attend)In 2015, he was living in UK.I was calling Mr Wilson at 9 o’clock last night but he wasn’t at home.

2.2. Có sự xuất hiện thêm của một số từ hoặc nhiều từ đặc biệt

Một số câu lộ diện một số cụm từ quan trọng như: while, at that time

While I was studying in my room, my roommate was having a party in the other room.At that time last year, they were building this house.My brother was watching TV at that time.

2.3. Thì vượt khứ tiếp nối có download câu tất cả “when” khi miêu tả 1 hành động đang xẩy ra thì hành động khác xen vào

We were talking when the accident happened.I was going to school when you saw me.We weren’t leaving when you called

3. Phương pháp thì vượt khứ tiếp diễn

3.1. Thể khẳng định

Cấu Trúc: S + was/were + V-ing

Trong đó:

S (subject): chủ ngữ

V-ing: rượu cồn từ thêm “–ing”

Lưu ý: S = I/ He/ She/ It + was

S = We/ You/ They + were

Ví dụ:

The sun was shining and the bird are singing in the trees.I was thinking about him last night.

3.2. Thể tủ định

Cấu trúc: S + wasn’t/ weren’t + V-ing

=> Câu phủ định tả chỉ việc thêm “not” tức thì sau “to be”.

Lưu ý was not = wasn’t were not = weren’t

Ví dụ:

I wasn’t thinking about him last night.We were not talking about it before you arrived.

3.3. Thể nghi vấn

Cấu trúc: Was/ Were + S + V-ing ?

Trả lời: Yes, I/ he/ she/ it + was

No, I/ he/ she/ it + wasn’t

Yes, we/ you/ they + were

No, we/ you/ they + weren’t

=> câu hỏi ta chỉ cần đảo “to be” lên trước nhà ngữ.

Ví dụ:

Were we making too much noise?Was I talking too much?

4. Giải pháp dùng thì quá khứ tiếp diễn

*
Cách dùng thì quá khứ tiếp diễn

4.1. Miêu tả một hành vi đang xẩy ra tại thời gian trong vượt khứ

While it was snowing in Iowa, the sun was shining in Florida.I was chatting with my friends while my teacher was teaching the lesson yesterday.

4.2. Nhấn mạnh vấn đề diễn biến, quy trình của sự vật, vấn đề hay thời hạn mà sự vật, vụ việc đó diễn ra

He wasn’t planting trees in the garden at 4 pm yesterday.At 10 a.m yesterday, she was watching TV.She was cooking at 7 p.m yesterday.

Xem thêm: Cách Xem Trước Khi In Trong Excel 2007, Ms Excel 2007, Ms Excel 2007

4.3. Diễn đạt hành rượu cồn lặp đi tái diễn trong thừa khứ đồng thời làm cho phiền đến người khác

He was always making mistakes even in easy assignments.He was always forgetting his girlfriend’s birthday.My dad was always complaining about my room when he got there.

4.4. Diễn đạt hành đụng đang xảy ra thì có hành vi khác xen vào

I lost my keys when I were walking home.It was raining while we had dinner.I saw the department stores when I were sitting on the bus.

5. Rõ ràng thì thừa khứ tiếp diễn với thì quá khứ đơn

5.1. Về công thức

Thì thừa khứ tiếp diễn: phương pháp chung: S + was/were + V – ing

Thì thừa khứ đơn:

Đối với cồn từ Tobe: S + was/were + adj/NounĐối với cồn từ thường: S + V – ed

5.2. Về cách dùng

Giống nhau: Cả thì quá khứ tiếp nối và thì quá khứ solo đều được áp dụng để chỉ mọi sự vật, vấn đề đã diễn ra và xong xuôi trong vượt khứ. Không kép lâu năm đến hiện tại và tương lai.

Khác nhau:

Thì thừa khứ tiếp diễn: Khi nói về sự việc đã xảy ra và dứt trong thừa khứ, thông thường chúng ta hay áp dụng thì vượt khứ đơn. Ví dụ: My sister came home late last night.Diễn đạt những hành động liên tiếp xẩy ra trong vượt khứ Ví dụ: She came home, switched on the light.Thì vượt khứ đơn:Diễn đạt một hành động đang xẩy ra tại 1 thời điểm trong vượt khứ hoặc khi muốn nhấn mạnh vấn đề diễn biến, quá trình của sự việc ta dùng thì quá khứ tiếp diễn. Ví dụ: What were you doing during the day?Diễn đạt hai hành vi xảy ra song song nhau trong quá khứ. Ví dụ: While my dad was reading English book, my mom was cooking dinner.

6. Một số trong những bài tập và đáp án thì thừa khứ tiếp diễn

*
Một số bài tập và lời giải thì thừa khứ tiếp diễn

6.1. Bài bác tập 1

What you (do) at 8 pm yesterday?Where you (go) when I saw you last weekend?My father (watch) TV when I got home.At this time last year, they ­­­­­­­­­­­­(build) this house.My mother (not do) the housework when my father came home.I (chat) with my friends while my teacher (teach) the lesson yesterday.At this time yesterday, I (prepare) for my son’s birthday party.I (drive) my car very fast when you called me.They (not go) lớn school when I met them yesterday.My sister (read) books while my brother (play) football yesterday afternoon.

6.2. Bài bác tập 2

The television was on, but nobody ……….The doorbell rang while I ……….Ann fell asleep while she ……….Matt phoned while we …………..We saw an accident while we ……….

6.3. Đáp án

Bài tập 1:

were you doing.were you going.was watching.were building.wasn’t doing.was chatting – was teaching.was preparing.was driving.weren’t going.was reading.

Bài tập 2:

was watching it.was having a shower.was reading the paper.were having dinner.were waiting the bus.

Trên đấy là phần công thức, giải pháp dùng của thì quá khứ tiếp diễn kèm ví dụ chi tiết mà 4Life English Center (4Life.vn) tổng hợp. Siêng năng và làm bài bác tập khá đầy đủ sẽ giúp chúng ta đạt được công dụng như ý. Chúc các bạn học tốt.