Thành Ngữ Tiếng Anh Về Thành Công

Thành ngữ giờ đồng hồ anh về sự việc cố gắng

Làm gì có thành công xuất sắc nào mà không tồn tại sự cố kỉnh gắng. Nhưng đôi lúc bạn dấn thấy nỗ lực thì khó nhưng từ bỏ lại rất đơn giản dàng. Mong muốn những câu thành ngữ giờ đồng hồ Anh về sự nỗ lực dưới đây đã giúp các bạn có cồn lực cố gắng hơn trong cuộc sống.

Bạn đang xem: Thành ngữ tiếng anh về thành công

Những câu danh ngôn cùng thành ngữ giờ Anh về sự việc cố gắng

- How many a man has thrown up his hands at a time when a little more effort, a little more patience would have achieved success.Không biết đã từng nào lần con fan buông tay từ quăng quật khi mà chỉ một chút ít nỗ lực, một chút kiên trì nữa thôi là anh ta sẽ dành được thành công.

- Ever tried. Ever failed. No matter. Try Again. Fail again. Fail better.

Đã từng thử. Đã từng thất bại. Không vấn đề gì cả. Hãy thử lại. Lại thất bại. Thất bại giỏi hơn.

- A little more persistence, a little more effort, và what seemed hopeless failure may turn khổng lồ glorious success.

Thêm một chút ít bền bỉ, một chút nỗ lực, cùng điều tưởng chừng như là thua thảm vô vọng bao gồm thể biến thành thành công rực rỡ.

- Satisfaction lies in the effort, not in the attainment, full effort is full victory.

Vinh quang phía bên trong nỗ lực, không hẳn kết quả, nỗ lực cố gắng hết bản thân là thắng lợi hoàn toàn.

- The man who removes a mountain begins by carrying away small stones.

Người chuyển núi bước đầu bằng việc dỡ phần đông hòn đá nhỏ.

- A man is relieved and gay when he has put his heart into his work và done his best; but what he has said or done otherwise shall give him no peace.

Con fan sẽ dịu nhõm với vui vẻ khi dồn trọng điểm sức vào các bước và nỗ lực hết mình; nhưng lại điều anh ta vẫn nói hay vẫn làm sẽ không cho anh ta sự yên bình.

- Enthusiasm is the mother of effort, và without it nothing great was ever achieved.

Nhiệt huyết là người mẹ của nỗ lực, và không tồn tại nó, ta không thể có được điều gì to lớn lớn.- We cannot insure success, but we can deserve it.

Chúng ta ko thể đảm bảo an toàn thành công, nhưng chúng ta cũng có thể xứng xứng đáng với thành công.

*

- If you wish to reach the highest, begin at the lowest.

Nếu mong muốn vươn lên tới mức đỉnh, hãy bắt đầu từ bên dưới đáy.

- You have to lớn put in many, many, many tiny efforts that nobody sees or appreciates before you achieve anything worthwhile.

Bạn phải triển khai rất nhiều, không hề ít những nỗ lực nhỏ dại nhoi mà không một ai thấy hay tán thưởng trước khi chúng ta đạt được thành quả đáng giá.

- As a camel beareth labor, & heat, & hunger, and thirst, through deserts of sand, & fainteth not; so the fortitude of a man shall sustain him through all perils.

Như lạc đà không thể uể oải dù vất vả, lạnh bức, đói, khát bên trên sa mạc đầy cát; sức chịu đựng ngoan cường sẽ giúp con tín đồ vượt qua mọi hiểm họa.

- Always dream & shoot higher than you know you can do. Don’t bother just lớn be better than your contemporaries or predecessors. Try khổng lồ be better than yourself.

Luôn luôn mơ với nhắm cao hơn tài năng của bản thân. Đừng nhọc lòng tới vấn đề làm xuất sắc hơn những người đương thời hay những người đi trước. Hãy rứa để giỏi hơn bao gồm mình.

Xem thêm:

- Timing, perseverance, & ten years of trying will eventually make you look lượt thích an overnight success.

Chọn đúng thời gian, sự bền bỉ và mười năm cố gắng rồi cuối cùng sẽ khiến cho bạn có vẻ như thành công chỉ trong một đêm.

- The work an unknown good man has done is like a vein of water flowing hidden underground, secretly making the ground green.

Nỗ lực của một người giỏi vô danh cũng giống như mạch nước ngầm sâu bên dưới đất, thì thầm lặng có tác dụng mặt khu đất xanh tươi.

- Put your best effort towards your best opportunities, not your biggest problems.

Hãy tập trung nỗ lực cao nhất vào những thời cơ tốt nhất chứ chưa phải những vấn đề tồi tệ nhất.

- I can accept failure, everyone fails at something. But I can’t accept not trying.

Tôi bao gồm thể đồng ý thất bại, mọi bạn đều thất bại ở một việc gì đó. Dẫu vậy tôi không gật đầu đồng ý việc không cố gắng gắng.

- Nobody is bored when he is trying lớn make something that is beautiful, or lớn discover something that is true.

Không một ai tuyệt vọng khi chúng ta đang nỗ lực tạo ra thứ gì đó đẹp đẽ, hoặc tò mò ra một sự thật nào đó.

- A winner never stops trying.

Một người chiến thắng không khi nào ngừng cố kỉnh gắng.

- Life doesn’t require that we be the best, only that we try our best.

Cuộc sống không yêu cầu chúng ta đỉnh nhất, chỉ là chúng ta cố nuốm hết sức.

- Nothing is too small khổng lồ know, và nothing too big to attempt.

Không gồm gì là quá nhỏ để biết, không tồn tại gì là quá rộng để thử.

- phối your target and keep trying until you reach it.

Hãy đặt mục tiêu và luôn nỗ lực đến khi bạn đạt được nó.

- Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly.

Chỉ những người dân dám thất bại phệ mới đã có được thành công lớn.

- Knows your limits, but never stop trying lớn exceed them.

Biết số lượng giới hạn của bản thân, nhưng đừng lúc nào ngừng cố gắng để không ngừng mở rộng nó.

Sự cố gắng đủ đầy sẽ luôn đền đáp cho chính mình những thành công nhất định. Chính vì như vậy đừng làm lơ những câu thành ngữ giờ đồng hồ Anh về sự nỗ lực mà cửa hàng chúng tôi giới thiệu ngơi nghỉ trên nhé.