Sống trên đời này người giàu sang cũng

sinh sống trên đời này bạn giàu sang cũng giống như người nghèo khó. Trời vẫn ban mang đến ta cám ơn Trời dù sống yêu đương đau. Mai kia chết rồi trở về cát lớp bụi giàu khó như nhau. Làm sao ai biết trước số trời ngày sau ông Trời sẽ trao. Này nhà mập lầu xoàn son Này lợi danh chức quyền cao sang. Tất cả nghĩa gì đâu sao chắc bền vững hay như nước trôi qua cầu. Này lời hứa, này thủy chung,Này tình cảm chót lưỡi đầu môi cũng vậy mà thôi sẽ mất sau này như áng mây cuối trời. Sống trên đời này tựa phù du có đây rồi lại mất. Cuộc sống đời thường mong manh xin kể ai đừng đổi trắng cố gắng đen. Nào fan sang giàu đừng do tham tiền quăng quật nghĩa anh em. Người ơi! phải nhớ cát bụi là ta mai này nệm qua.Người nhớ cho ta là cát những vết bụi trở về cát vết mờ do bụi Xin fan nhớ cho.

Bạn đang xem: Sống trên đời này người giàu sang cũng


Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm:

Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.