Setelah peristiwa kiamat apa maha dahsyat itu, semua umat ​​manusia akan sekarat dan mengalami proses hayatnya di intisari akhirat kemudian berikut:

a. Makhluk Barzakh (alam kubur)

Alam barzakh yang dikenal dengan alam kubur apa merupakan pintu gerbang persimpangan akhirat ataukah batas antara alam dunia dan alam akhirat. Di makhluk kubur human akan bertemu, ditanyai, dan diperiksa melalui malaikat Munkar dan Nakir tentang segala amal perbuatannya selama menjalani kehidupan di dunia.

Anda sedang menonton: Setelah kiamat terjadi manusia dibangkitkan lagi dan dikumpulkan di


*

b. Yaum al-Ba’ats (hari dibangkitkan dari kubur)

Pernahkan kamu melihat biji kecil apa tumbuh di atas tanah? Begitulah kelak Allah Swt. Akan membangkitkan back seluruh manusia apa telah mati dari makhluk kubur. Peristiwa itu dinamakan yaumul ba’ats. Yaumul ba’ats adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju usai padang mahsyar. Kebangkitan manusia ini ini adalah terjadi usai ditiupkan sangkakala yang kedua malalui Malaikat Israil. Seluruh manusia mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir bangkit dari kubur.

c. Yaum al-Hasyr/Mahsyar (hari berkumpul di padang mahsyar)

Setelah melambung dari kubur, lalu manusia berkumpul di padang Mahsyar, bagaimana itu? keadaan manusia ketika di padang Mahsyar? Simak video berikut ini!


Ilustrasi Yaumul Ba"ats (fasettoblog.com:youtube.com)

Pada yaumul mahsyar ini pula manusia menerima bien amalnya selama hidup di dunia, baik amal apa buruk maupun amal yang baik. Seluruhnya tercatat secara rinci. Orang apa beriman dan beramal garam mereka dirasa gembira melihat bien amalnya. Sebaliknya, orang yang berbuat jahat dan harm ketika hidup di dunia akan menerima bien amalnya mencapai perasaan inibutuh serta sepenuhnya dengan penyesalan.

Penyesalan hanyalah tinggal penyesalan untuk segalanya siap terjadi. Pada aku itu rakyat yang noël beriman sungguh telah putus harapannya untuk pertolongan Allah Swt. Sudah noël mungkin another datang kepadanya. Sebaliknya bagi orang-orang yang beriman penantiannya di Padang Mahsyar adalah penantian yang full harapan become pertolongan Allah Swt.

Lihat lainnya: Cara Mengatasi Demam Dan Badan Lemas, Mengantuk, Mual Setelah

d. Yaum al-Mizan/al-Hisab (hari gaji amal)

Yaum al-Mizan adalah hari ditimbangnya seluruh amal baik dan buruk manusia buat menerima peradilan dan alasan masing-masing. Yaum al-Mizan ini disebut juga dengan Yaum al-Hisab, yaitu aku diperhitungkannya seluruh amal perbuatan manusia, baik amal yang baik maupun amal yang buruk. Pada aku itu umat ​​manusia akan penerimaan balasannya masing-masing berdasarkan peradilan dari Allah Swt. Nanti seluruh manusia sampai di Padang Mahsyar, seluruh amal perbuatannya selama kehidupan di world akan dihitung ataukah ditimbang. Ke amal manusia ditimbang, maka tibalah pada days pembalasan (Yaum al-Jaza’). Maafkan saya itu yaum al-Jaza’?


*

e. Yaum al-Jaza (hari pembalasan)

Yaum al-Jaza adalah days pembalasan seluruh amal manusia apa telah diperbuat selama kehidupan di dunia. Ini merupakan melanjutkan dari yaum al-mizan. Balasan dari Allah mendesak tergantung pada what yang telah dikerjakan oleh manusia selama di dunia. Bila amalnya baik, balasannya adalah kenikmatan di surga. Namun bila sebaliknya, balasannya adalah siksa neraka. Sesedikit apapun amal apa telah itupenggunaan perbuat di dunia, baik ataupun buruk, Allah Maha Mengetahui dan akan memberikan balasannya.