Top 10 phần mềm thay thế microsoft office

*
" data-image-caption="Những phần mềm miễn phí tốt nhất thay cố gắng cho Microsoft Office

" data-medium-file="https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/microsoft-office-300x157.jpg" data-large-file="https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/microsoft-office-1024x536.jpg" data-lazy-srcset="https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/microsoft-office-1200x628.jpg 1200w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/microsoft-office-300x157.jpg 300w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/microsoft-office-1024x536.jpg 1024w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/microsoft-office-768x402.jpg 768w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/microsoft-office-260x136.jpg 260w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/microsoft-office-50x26.jpg 50w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/microsoft-office-143x75.jpg 143w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/microsoft-office.jpg 1268w" nitro-lazy-srcset="https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/microsoft-office-1200x628.jpg 1200w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/microsoft-office-300x157.jpg 300w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/microsoft-office-1024x536.jpg 1024w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/microsoft-office-768x402.jpg 768w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/microsoft-office-260x136.jpg 260w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/microsoft-office-50x26.jpg 50w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/microsoft-office-143x75.jpg 143w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/microsoft-office.jpg 1268w" nitro-lazy-src="https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/microsoft-office-1200x628.jpg" class="scale-with-grid wp-post-image nitro-lazy" nitro-lazy-empty id="NDA5OjEwNTU=-1" src="https://fasettoblog.com/data:image/svg+xml;nitro-empty-id=NDA5OjEwNTU=-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTIwMCA2MjgiIHdpZHRoPSIxMjAwIiBoZWlnaHQ9IjYyOCIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48L3N2Zz4=" />

Từ trước cho nay, vớ cả bọn họ đã quá thân quen với việc sử dụng Microsoft Office. Đó là ứng dụng thịnh hành và thông dụng nhất hiện tại nay, được sử dụng cho tất cả mục đích cá thể cũng như quá trình kinh doanh. Mặc dù nhiên, ở bên cạnh Microsoft Office, chúng ta vẫn còn rất nhiều phần mềm miễn phí tổn khác nhằm lựa chọn.

Bạn đang xem: Top 10 phần mềm thay thế microsoft office

Dưới đấy là danh sách 11 phần mềm kết quả nhất để sửa chữa cho Microsoft Office khi chúng làm được gần như là tât cả các việc Microsoft Office làm. Ngoài ra tất cả các ứng dụng trên số đông là miễn phí.


" data-image-caption="Phần mượt miễn phí tổn Apache OpenOffice

" data-medium-file="https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/Apache-openoffice-300x176.png" data-large-file="https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/Apache-openoffice.png" alt="Phần mềm miễn tổn phí Apache OpenOffice" width="800" height="468" data-lazy-srcset="https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/Apache-openoffice.png 800w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/Apache-openoffice-300x176.png 300w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/Apache-openoffice-768x449.png 768w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/Apache-openoffice-250x146.png 250w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/Apache-openoffice-50x29.png 50w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/Apache-openoffice-128x75.png 128w" nitro-lazy-srcset="https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/Apache-openoffice.png 800w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/Apache-openoffice-300x176.png 300w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/Apache-openoffice-768x449.png 768w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/Apache-openoffice-250x146.png 250w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/Apache-openoffice-50x29.png 50w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/Apache-openoffice-128x75.png 128w" nitro-lazy-src="https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/Apache-openoffice.png" class="size-full wp-image-7766 nitro-lazy" nitro-lazy-empty id="NDI2OjEwOTU=-1" src="https://fasettoblog.com/data:image/svg+xml;nitro-empty-id=NDI2OjEwOTU=-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgODAwIDQ2OCIgd2lkdGg9IjgwMCIgaGVpZ2h0PSI0NjgiIHhtbG5zPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAwL3N2ZyI+PC9zdmc+" /> " data-image-caption="Phần mềm miễn tổn phí Apache OpenOffice

" data-medium-file="https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/Apache-openoffice-300x176.png" data-large-file="https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/Apache-openoffice.png" loading="lazy" class="size-full wp-image-7766" src="https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/Apache-openoffice.png" alt="Phần mượt miễn giá thành Apache OpenOffice" width="800" height="468" srcset="https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/Apache-openoffice.png 800w, https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/Apache-openoffice-300x176.png 300w, https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/Apache-openoffice-768x449.png 768w, https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/Apache-openoffice-250x146.png 250w, https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/Apache-openoffice-50x29.png 50w, https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/Apache-openoffice-128x75.png 128w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />

Phần mềm miễn chi phí Apache OpenOffice


Apache OpenOffice là một phần mềm miễn phí. Phiên bạn dạng mới nhất đã có tung ra hồi tháng 11/2018 với hiệu năng thướt tha nhất. Phần mềm Office này đã làm được phát triển tiếp tục trong vài thập kỷ ngay gần đây, rất thuận tiện để thực hiện và cửa hàng rất tốt. Phần mềm này là tuyệt đối hoàn hảo cho việc thực hiện để quản ngại lý, học tập tập cũng như sử dụng rộng rãi hoặc cho những cá nhân. Bạn có thể chia sẻ tài liệu với số lượng giới hạn max qua ứng dụng này trọn vẹn miễn phí, rất thuận tiện nếu giống như những đồng nghiệp của chúng ta cũng thiết lập Apache OpenOffice.

Google Docs


" data-image-caption="Google Docs

" data-medium-file="https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/google-docs-300x164.jpg" data-large-file="https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/google-docs.jpg" alt="Google Docs" width="500" height="273" data-lazy-srcset="https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/google-docs.jpg 500w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/google-docs-300x164.jpg 300w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/google-docs-260x142.jpg 260w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/google-docs-50x27.jpg 50w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/google-docs-137x75.jpg 137w" nitro-lazy-srcset="https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/google-docs.jpg 500w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/google-docs-300x164.jpg 300w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/google-docs-260x142.jpg 260w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/google-docs-50x27.jpg 50w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/google-docs-137x75.jpg 137w" nitro-lazy-src="https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/google-docs.jpg" class="size-full wp-image-7767 nitro-lazy" nitro-lazy-empty id="NDMzOjkzMg==-1" src="https://fasettoblog.com/data:image/svg+xml;nitro-empty-id=NDMzOjkzMg==-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgNTAwIDI3MyIgd2lkdGg9IjUwMCIgaGVpZ2h0PSIyNzMiIHhtbG5zPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAwL3N2ZyI+PC9zdmc+" /> " data-image-caption="Google Docs

" data-medium-file="https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/google-docs-300x164.jpg" data-large-file="https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/google-docs.jpg" loading="lazy" class="size-full wp-image-7767" src="https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/google-docs.jpg" alt="Google Docs" width="500" height="273" srcset="https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/google-docs.jpg 500w, https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/google-docs-300x164.jpg 300w, https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/google-docs-260x142.jpg 260w, https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/google-docs-50x27.jpg 50w, https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/google-docs-137x75.jpg 137w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" />

Google Docs


Phần mềm miễn phíGoogle Docs đã cải cách và phát triển được 13 năm, mặc dù không nên mất quá nhiều thời gian để Google Docs trở nên phổ cập với người dùng. Kể từ khi được phân phát hành vào tháng 3/2006, rất nhiều người đang ngay lập tức thực hiện Google Docs, và tác dụng là một lượng người tiêu dùng đáng nhắc đã đưa sang áp dụng Google Docs núm vì thực hiện Microsoft Office. Lý vì chưng chính khiến cho người dùng yêu thích với Google Docs hơn là vì nó có thể chấp nhận được mọi người share tài liệu dễ dàng dàng cũng tương tự truy cập vào dữ liệu từ không hề ít thiết bị không giống nhau. ở kề bên đó, Google Docs còn có đến 80 ngôn ngữ khác nhau cho người dùng tha hồ lựa chọn.

Trio Office Suite


" data-image-caption="Trio Office Suite

" data-medium-file="https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/trio-office-300x169.jpg" data-large-file="https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/trio-office.jpg" alt="Trio Office Suite" width="700" height="394" data-lazy-srcset="https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/trio-office.jpg 1020w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/trio-office-300x169.jpg 300w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/trio-office-768x432.jpg 768w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/trio-office-260x146.jpg 260w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/trio-office-50x28.jpg 50w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/trio-office-133x75.jpg 133w" nitro-lazy-srcset="https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/trio-office.jpg 1020w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/trio-office-300x169.jpg 300w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/trio-office-768x432.jpg 768w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/trio-office-260x146.jpg 260w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/trio-office-50x28.jpg 50w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/trio-office-133x75.jpg 133w" nitro-lazy-src="https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/trio-office.jpg" class="wp-image-7768 nitro-lazy" nitro-lazy-empty id="NDQwOjEwMDE=-1" src="https://fasettoblog.com/data:image/svg+xml;nitro-empty-id=NDQwOjEwMDE=-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTAyMCA1NzQiIHdpZHRoPSIxMDIwIiBoZWlnaHQ9IjU3NCIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48L3N2Zz4=" /> " data-image-caption="Trio Office Suite

" data-medium-file="https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/trio-office-300x169.jpg" data-large-file="https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/trio-office.jpg" loading="lazy" class="wp-image-7768" src="https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/trio-office.jpg" alt="Trio Office Suite" width="700" height="394" srcset="https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/trio-office.jpg 1020w, https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/trio-office-300x169.jpg 300w, https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/trio-office-768x432.jpg 768w, https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/trio-office-260x146.jpg 260w, https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/trio-office-50x28.jpg 50w, https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/trio-office-133x75.jpg 133w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" />

Trio Office Suite


Phần mượt miễn phíTrio Office là việc lựa chọn tuyệt vời và hoàn hảo nhất để ráng thể Microsoft Word, Microsoft Powerpoint cũng như Microsoft Excel, ba vận dụng được thực hiện nhiều duy nhất của Microsoft Office. Điểm đặc biệt của Trio Office là ứng dụng này tương xứng với Microsoft Office, Open Office, Google Docs và rất đa số mềm Office khác trên hệ quản lý điều hành Windows. Phần mềm này hoàn toàn có thể tải về miễn tổn phí trên Microsoft Store. Nó có thể truy cập và chỉnh sửa không ít định dạng file khác biệt mà không cần phải quan trung tâm file cội được tạo thành từ ứng dụng hay thiết bị nào.

Lotus Symphony


" data-image-caption="Lotus Symphony

" data-medium-file="https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/Lotus-Symphony-300x226.png" data-large-file="https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/Lotus-Symphony.png" alt="Lotus Symphony" width="700" height="526" data-lazy-srcset="https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/Lotus-Symphony.png 1024w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/Lotus-Symphony-300x226.png 300w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/Lotus-Symphony-768x578.png 768w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/Lotus-Symphony-80x60.png 80w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/Lotus-Symphony-194x146.png 194w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/Lotus-Symphony-50x38.png 50w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/Lotus-Symphony-100x75.png 100w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/Lotus-Symphony-835x628.png 835w" nitro-lazy-srcset="https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/Lotus-Symphony.png 1024w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/Lotus-Symphony-300x226.png 300w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/Lotus-Symphony-768x578.png 768w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/Lotus-Symphony-80x60.png 80w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/Lotus-Symphony-194x146.png 194w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/Lotus-Symphony-50x38.png 50w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/Lotus-Symphony-100x75.png 100w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/Lotus-Symphony-835x628.png 835w" nitro-lazy-src="https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/Lotus-Symphony.png" class="wp-image-7769 nitro-lazy" nitro-lazy-empty id="NDQ3OjExNzU=-1" src="https://fasettoblog.com/data:image/svg+xml;nitro-empty-id=NDQ3OjExNzU=-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTAyNCA3NzAiIHdpZHRoPSIxMDI0IiBoZWlnaHQ9Ijc3MCIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48L3N2Zz4=" /> " data-image-caption="Lotus Symphony

" data-medium-file="https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/Lotus-Symphony-300x226.png" data-large-file="https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/Lotus-Symphony.png" loading="lazy" class="wp-image-7769" src="https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/Lotus-Symphony.png" alt="Lotus Symphony" width="700" height="526" srcset="https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/Lotus-Symphony.png 1024w, https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/Lotus-Symphony-300x226.png 300w, https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/Lotus-Symphony-768x578.png 768w, https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/Lotus-Symphony-80x60.png 80w, https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/Lotus-Symphony-194x146.png 194w, https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/Lotus-Symphony-50x38.png 50w, https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/Lotus-Symphony-100x75.png 100w, https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/Lotus-Symphony-835x628.png 835w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" />

Lotus Symphony


Phần mượt miễn phíLotus Symphony tới từ IBM trọn vẹn miễn phí và đã có toàn bộ những gì người tiêu dùng cần với việc xử lý rất nhanh và hiệu quả các bài viết, bảng tính cũng như thiết kế slide thuyết trình. Lotus Symphony có toàn bộ những phần mềm để thay thế cực tốt cho Microsoft Word. Với tuấn kiệt Open Document Format, tín đồ dùng có thể truy cập toàn bộ các tài liệu, sửa đổi và lưu trữ chúng mà không chạm chán rắc rối nào.

LibreOffice

*
" data-image-caption="LibreOffice

" data-medium-file="https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/libreoffice-300x189.jpg" data-large-file="https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/libreoffice.jpg" loading="lazy" width="615" height="388" class="size-full wp-image-7770" src="https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/libreoffice.jpg" alt=""

LibreOfficelà phần mềm miễn giá tiền rất thông dụng ở các nước trên nắm giới. Điều mà người tiêu dùng hài lòng nhất tại đoạn mềm Office này đó là giao diện rất mượt mà cũng giống như vào thẳng việc áp dụng chứ ko phải thiết lập từng bước giống hệt như Microsoft Office. Mọi bạn đều rất có thể tải về áp dụng này miễn tổn phí và tận thưởng tất cả các tác dụng ứng dụng này với lại. The Writer là sự thay thể đến Microsoft Word, The Calc là sự thay cố cho Microsoft Excel, cùng The Impress là sự việc thay nuốm cho Microsoft Powerpoint. Kề bên đó, gói sử dụng của LibreOffice còn có các ứng dụng khác như Draw, Base cùng Math.

Xem thêm:

Zoho Office Suite


" data-image-caption="Zoho Office Suite

" data-medium-file="https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/Zoho-Office-Suite-300x180.jpg" data-large-file="https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/Zoho-Office-Suite.jpg" alt="Zoho Office Suite" width="640" height="383" data-lazy-srcset="https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/Zoho-Office-Suite.jpg 640w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/Zoho-Office-Suite-300x180.jpg 300w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/Zoho-Office-Suite-244x146.jpg 244w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/Zoho-Office-Suite-50x30.jpg 50w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/Zoho-Office-Suite-125x75.jpg 125w" nitro-lazy-srcset="https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/Zoho-Office-Suite.jpg 640w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/Zoho-Office-Suite-300x180.jpg 300w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/Zoho-Office-Suite-244x146.jpg 244w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/Zoho-Office-Suite-50x30.jpg 50w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/Zoho-Office-Suite-125x75.jpg 125w" nitro-lazy-src="https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/Zoho-Office-Suite.jpg" class="size-full wp-image-7771 nitro-lazy" nitro-lazy-empty id="NDYxOjk5Mg==-1" src="https://fasettoblog.com/data:image/svg+xml;nitro-empty-id=NDYxOjk5Mg==-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgNjQwIDM4MyIgd2lkdGg9IjY0MCIgaGVpZ2h0PSIzODMiIHhtbG5zPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAwL3N2ZyI+PC9zdmc+" /> " data-image-caption="Zoho Office Suite

" data-medium-file="https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/Zoho-Office-Suite-300x180.jpg" data-large-file="https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/Zoho-Office-Suite.jpg" loading="lazy" class="size-full wp-image-7771" src="https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/Zoho-Office-Suite.jpg" alt="Zoho Office Suite" width="640" height="383" srcset="https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/Zoho-Office-Suite.jpg 640w, https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/Zoho-Office-Suite-300x180.jpg 300w, https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/Zoho-Office-Suite-244x146.jpg 244w, https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/Zoho-Office-Suite-50x30.jpg 50w, https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/Zoho-Office-Suite-125x75.jpg 125w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" />

Zoho Office Suite


Phần mượt miễn phíZoho Office là 1 trong những ứng dụng khác siêu phổ biến, giúp tín đồ dùng để triển khai những bản thuyết trình cũng giống như các bảng tính chuyên nghiệp hoàn toàn miễn phí. Phần đa người có thể sử dụng phần mềm này cho các bài trình diễn kinh doanh cũng tương tự lưu trữ tài liệu quan liêu trọng. ở bên cạnh đó, Zoho Office còn hỗ trợ người dùng ghi chú, chỉ dẫn các chế độ về HR (Human Resources – quản lý nhân sự), tương tự như xuất trực tiếp file HTML.

Softmaker không lấy phí Office

*
" data-image-caption="Softmaker không tính phí Office

" data-medium-file="https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/Softmaker-Free-Office-300x158.png" data-large-file="https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/Softmaker-Free-Office-1024x539.png" loading="lazy" width="1024" height="539" class="wp-image-7772" src="https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/Softmaker-Free-Office-1024x539.png" alt=""

SoftMaker FreeOffice là phần mềm miễn phí áp dụng trên nhiều nền tảng gốc rễ khác nhau, hỗ trợ các ứng dụng như Text Maker, Plan MakerPresentations miễn phí. Bạn dùng rất có thể lấy được key kích hoạt miễn phí bằng phương pháp chia sẻ e-mail của mình. Phần mềm có hàng ngàn lựa chọn về thông số kỹ thuật để thỏa mãn yêu cầu của người dùng.

WPS Office

*
" data-image-caption="WPS Office

" data-medium-file="https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/WPS-Office-300x163.png" data-large-file="https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/WPS-Office.png" loading="lazy" width="600" height="325" class="size-full wp-image-7773" src="https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/WPS-Office.png" alt=""

1 ứng dụng Office cực kỳ hữu dụng, WPS Office, cuối cùng cũng đã gồm phiên phiên bản miễn phí. Trước đây, ứng dụng này có tên là Kingsoft Office nên người dùng không bắt buộc quá lo lắng nếu website của Kingsoft chuyển sang làn đường khác sang trang web của WPS Office. Phiên phiên bản miễn giá tiền của WPS Office không hề bị số lượng giới hạn về việc có những nhân kiệt mới. Người dùng có tất cả những thứ quan trọng với phần mềm Office này như chỉnh sửa những tài liệu một biện pháp chuyên nghiệp, sáng tạo, làm cho những bài thuyết trình đẹp mắt mắt, và sắp đến xếp những bảng tính một bí quyết gọn gang.

TeamLab Office Personal

*
" data-image-caption="TeamLab Office Personal

" data-medium-file="https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/teamlab-300x219.jpg" data-large-file="https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/teamlab.jpg" loading="lazy" width="560" height="408" class="size-full wp-image-7774" src="https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/teamlab.jpg" alt=""

TeamLab Office Personal có phiên bản phần mượt miễn phí cho những người dùng với tất cả những tính năng người tiêu dùng cần mang lại cả cá nhân cũng như văn phòng. Phần mềm này có tính năng format độc nhất cũng giống như kho dữ liệu lưu trữ đám mây (Cloud-based Storage). ứng dụng cũng hỗ trợ HTML5, giúp không ngừng mở rộng số số lượng dân cư sử dụng. Nếu như khách hàng muốn một phần mềm Office giúp chúng ta có thể chuyển đổi định dạng file mượt mà, hãy thực hiện Document Editor, Spreadsheet Editor, cùng Presentation Editor, toàn bộ đều miễn phí.

Polaris Office


" data-image-caption="Polaris Office

" data-medium-file="https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/polaris-office-300x225.png" data-large-file="https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/polaris-office.png" alt="Polaris Office" width="700" height="525" data-lazy-srcset="https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/polaris-office.png 1020w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/polaris-office-300x225.png 300w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/polaris-office-768x576.png 768w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/polaris-office-80x60.png 80w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/polaris-office-195x146.png 195w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/polaris-office-50x38.png 50w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/polaris-office-100x75.png 100w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/polaris-office-837x628.png 837w" nitro-lazy-srcset="https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/polaris-office.png 1020w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/polaris-office-300x225.png 300w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/polaris-office-768x576.png 768w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/polaris-office-80x60.png 80w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/polaris-office-195x146.png 195w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/polaris-office-50x38.png 50w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/polaris-office-100x75.png 100w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/polaris-office-837x628.png 837w" nitro-lazy-src="https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/polaris-office.png" class="wp-image-7775 nitro-lazy" nitro-lazy-empty id="NDg5OjExNzU=-1" src="https://fasettoblog.com/data:image/svg+xml;nitro-empty-id=NDg5OjExNzU=-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgMTAyMCA3NjUiIHdpZHRoPSIxMDIwIiBoZWlnaHQ9Ijc2NSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIj48L3N2Zz4=" /> " data-image-caption="Polaris Office

" data-medium-file="https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/polaris-office-300x225.png" data-large-file="https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/polaris-office.png" loading="lazy" class="wp-image-7775" src="https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/polaris-office.png" alt="Polaris Office" width="700" height="525" srcset="https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/polaris-office.png 1020w, https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/polaris-office-300x225.png 300w, https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/polaris-office-768x576.png 768w, https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/polaris-office-80x60.png 80w, https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/polaris-office-195x146.png 195w, https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/polaris-office-50x38.png 50w, https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/polaris-office-100x75.png 100w, https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/polaris-office-837x628.png 837w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" />

Polaris Office


Với phiên bản phần mượt miễn giá tiền của Polaris Office, người tiêu dùng có thể cai quản tất cả các file không giống nhau tương tự như file PDF một cách mượt mà được nhất quán hóa ở nhiều thiết bị không giống nhau. Ứng dụng cũng cung cấp tải lên và share với nhiều dịch vụ lưu trữ đám mây và cung cấp 12 ngôn ngữ cho tất cả những người dùng lựa chọn.

ThinkFree Office


" data-image-caption="ThinkFree Office

" data-medium-file="https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/Thinkfree-Office-300x188.jpg" data-large-file="https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/Thinkfree-Office.jpg" alt="ThinkFree Office" width="500" height="313" data-lazy-srcset="https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/Thinkfree-Office.jpg 500w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/Thinkfree-Office-300x188.jpg 300w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/Thinkfree-Office-233x146.jpg 233w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/Thinkfree-Office-50x31.jpg 50w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/Thinkfree-Office-120x75.jpg 120w" nitro-lazy-srcset="https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/Thinkfree-Office.jpg 500w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/Thinkfree-Office-300x188.jpg 300w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/Thinkfree-Office-233x146.jpg 233w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/Thinkfree-Office-50x31.jpg 50w, https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/Thinkfree-Office-120x75.jpg 120w" nitro-lazy-src="https://cdn-dfgap.nitrocdn.com/NkqoQMxHBMljBoUnfpBFDUOlBadpUmiX/assets/static/optimized/rev-f1bdccb/wp-content/uploads/2019/06/Thinkfree-Office.jpg" class="size-full wp-image-7776 nitro-lazy" nitro-lazy-empty id="NDk2Ojk4Mg==-1" src="https://fasettoblog.com/data:image/svg+xml;nitro-empty-id=NDk2Ojk4Mg==-1;base64,PHN2ZyB2aWV3Qm94PSIwIDAgNTAwIDMxMyIgd2lkdGg9IjUwMCIgaGVpZ2h0PSIzMTMiIHhtbG5zPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAwL3N2ZyI+PC9zdmc+" /> " data-image-caption="ThinkFree Office

" data-medium-file="https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/Thinkfree-Office-300x188.jpg" data-large-file="https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/Thinkfree-Office.jpg" loading="lazy" class="size-full wp-image-7776" src="https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/Thinkfree-Office.jpg" alt="ThinkFree Office" width="500" height="313" srcset="https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/Thinkfree-Office.jpg 500w, https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/Thinkfree-Office-300x188.jpg 300w, https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/Thinkfree-Office-233x146.jpg 233w, https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/Thinkfree-Office-50x31.jpg 50w, https://fasettoblog.com/wp-content/uploads/2019/06/Thinkfree-Office-120x75.jpg 120w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" />

ThinkFree Office


Phần mượt miễn phíThinkFree Office cung cấp cho người dùng cùng với những áp dụng online để chế tạo ra và thao tác làm việc với số đông tài liệu, bảng tính cùng thuyết trình, người dùng không buộc phải phải thiết đặt Microsoft Office hay các chương trình tựa như trên đồ vật tính. Phần mềm còn cung ứng công cụ đồng hóa hóa đa nền tảng có tên là ThinkFree power Tool – gần giống như như SkyDrive Desktop giúp người dùng chọn và đồng nhất file giữa lưu trữ đám mây của ThinkFree và laptop của bạn dùng.

Tất cả những ứng dụng Office trên phần nhiều cực kì có ích và dễ sử dụng và có tác dụng chủ. Bất kì ai ai cũng có thể làm một bài thuyết trình áp dụng những phần mềm miễn giá tiền này. Hầu như người chỉ cần tải về phiên phiên bản miễn tầm giá khi bọn chúng đã có tất cả mọi thứ người tiêu dùng cần.