fasettoblog.com, sampanye - Salat adalah satu middle bentuk ibadah yang dilakukan melalui umat Islam. Terdapat dua jenis salat, yaitu salat sunnah dan salat fardhu atau wajib.

Anda sedang menonton: Pengertian shalat jama dan qashar

Salat fardhu adalah ibadah wajib yang harus didirikan malalui umat Islam bagaimana itu? pun mereka berada, bahkan Allah SWT akan memberikan hukuman bagi mereka apa lalai dan meninggalkannya.


Bahkan batin situasi tersulit pun, seperti umat Islam diharuskan untuk tetap mandatnya salat fardhu lima kali di dalam sehari.

Allah SWT telah memberikan berbagai keringanan bagi seluruh umat-Nya agar tidak meninggalkan salat batin kondisi what pun.

Contohnya, jika di dalam kondisi bepergian jauh atau terms tertentu lainnya yang mendesak karena fokus terhadap satu pekerjaan, umat Islam dapat mandatnya salat dengan cara jamak dan qashar.

Pengertian salat jamak adalah menghimpun dua waktu salat batin satu waktu, sedangkan qashar adalah melakukan salat wajib dengan mengurangi atau meringkas jumlah rakaat salat apa bersangkutan. 


2 dari 5 halaman

Tata Cara Salat Jamak


*

Ilustrasi salat. - image by adelbayoumi native Pixabay
Jamak Takdim

Salat jamak taqdim dilakukan di waktu awal salat fardhu. Meringkas atau mengerjakan dua salat wajib sekaligus di times salat apa pertama atau awal, yakni:

Salat zuhur dan asar, dikerjakan di waktu zuhur. Jika niat jamak saja, tidak punya meringkas (qashar) salat, berarti dikerjakan empat rakaat zuhur hingga salam, dan empat rakaat asar.

Jika milik mereka memiliki niat mengerjakan jamak dan qashar sekaligus, berarti dikerjakan dengan dua rakaat zuhur lalu salam dan lanjut dua rakaat karena asar.

Salat maghrib dan isya dikerjakan di waktu maghrib. Niat salat jamak maghrib dan isya tidak punya qashar, berarti tiga rakaat maghrib lalu salam dan empat rakaat isya.

Jika their memiliki niat mengerjakan jamak dan qashar sekaligus, berarti dikerjakan menjangkau tiga rakaat maghrib lalu salam dan lanjut dua rakaat untuk isya. Noël meringkas maghrib dulu 1,5 rakaat.

 

Tata Cara

- kata sandi niat salat jamak taqdim zuhur dan asar (dilakukan di mulai salat).

"Ushollii fardlozh zhuhri arbaa rakaaatin majmuuan maal ashri adaa-an lillaahi taaalaa."

Artinya: Aku sengaja salat fardu dhuhur empat rakaat yang dijama mencapai ashar, fardu untuk Allah Taaala.

- setelah selesai salat zuhur, tanpa zikir atau ngobrol, secepatnya dilanjut salat asar mencapai bacaan niat:

"Ushollii fardlozh ashri arbaa rakaaatin majmuuan maal dzuhri adaa-an lillaahi taaalaa."

Artinya: Aku berniat salat asar empat rakaat dijama mencapai zuhur, fardhu untuk Allah Taaala.

- Niat salat jamak taqdim untuk maghrib dan isya (dilakukan di waktu awal, maghrib)

"Ushollii fardlozh maghribi thalaatha rakaaatin majmuuan maal isyaai jama taqdiimin adaa-an lillaahi taaalaa."

Artinya: Aku sengaja salat fardu maghrib tiga rakaat yang dijama mencapai isya, dengan jama taqdim, fardu buat Allah Taaala.

- setelah selesai salat maghrib, secepatnya dilanjut salat isya dengan bacaan niat:

"Ushollii fardlozh isyaai arbaa rakaaatin majmuuan maal maghiribi jama taqdiimin adaa-an lillaahi taaalaa."

Artinya: Aku berniat salat isya empat rakaat dijamak menjangkau magrib, mencapai jama taqdim, fardhu untuk Allah Taaala.

 

Jamak Takhir

Pemahamannya hampir sama mencapai sebelumnya, letak perbedaannya di atas niat dan times pengerjaannya. Jamak takhir dilakukan di times salat apa terakhir, seperti:

Salat zuhur dan asar, dikerjakan di waktu ashar. Jika milik mereka memiliki niat diperkerjakan jamak dan qashar sekaligus, berarti dikerjakan mencapai dua rakaat asar lalu salam dan lanjut dua rakaat buat zuhur.

Salat maghrib dan isya, dikerjakan di waktu isya. Perbedaan lagi, ketika mengerjakan salat jamak qashar, berarti dua rakaat untuk isya baru salam, dilanjut tiga rakaat untuk maghrib.


*

Salat qashar adalah melakukan salat wajib mencapai mengurangi atau meringkas jumlah rakaat salat yang bersangkutan. Terdapat tiga salat fardhu apa boleh diqashar, yakni, zuhur, asar, dan isya, apa mana biasanya berjumlah empat rakaat.

Jika diqashar maka dikerjakan dingin dua rakaat. Hanya diperbolehkan bagi yang sedang dalam perjalanan atau perjalanan jauh.

 

Tata Cara Salat Qashar

- kata sandi niat salat jamak zuhur.

"Usholli fardhol dhuhri rok"atainii qoshron lillaahi ta"aala."

Artinya: "Aku niat salat fardu dzuhur dua rakaat qashar karena Allah Ta"aala."

- Niat salat qashar asha.

"Usholli fardhol ashri rok"atainii qoshron lillaahi ta"aala."

Artinya: "Aku niat salat fardu asar dua rakaat qashar karena Allah Ta"aala."

- Niat salat qashar isya.

"Usholli fardhol isya"i rok"atainii qoshron lillaahi ta"aala."

Artinya: "Aku niat salat fardu isya dua rakaat qashar untuk Allah Ta"aala."


*

Taqdim

Meringkas jumlah dan dimasukan salat fardhu, pribadi bacaan niat such berikut:

Salat zuhur dan asar, dilakukan di waktu zuhur (jamak taqdim)

"Usholli fardhol dhuhri rok"ataini majmuu"an bil ashri jam"a taqdiimi qoshron lillaahi ta"aalaa."

Artinya: "Aku berniat salat fardhu zuhur dua rakaat digabungkan menjangkau salat asar menjangkau jamak takdim, diringkas untuk Allah Ta"aala."

Salat maghrib dan isya, dilakukan di waktu maghrib (jamak taqdim)

"Usholii fardhol maghribi tsalaatsa raka"aatin majmuu"an bil isyaa"i jam"a taqdiimi lillaahi ta"aala."

Artinya: "Aku berniat salat fardhu maghrib tiga rakaat digabungkan mencapai salat isya mencapai jamak takqim untuk Allah Ta"aala."

 

Takhir

Salat zuhur dan asar, dilakukan di waktu ashar (jamak takhir).

"Usholli fardhol Ashri rok"ataini majmuu"an bidh dhuhri jam"a ta"khiiri qoshron lillaahi ta"aala."

Artinya: "Aku berniat salat fardhu asar dua rakaat digabungkan menjangkau salat zuhur mencapai jamak takhir, diringkas untuk Allah Ta"aala."

Salat maghrib dan isya, dilakukan di times isya (Jamak Takhir)

"Usholli fardhol isya"i rok"ataini majmuu"an bil maghribi jam"a ta"khiiri qoshron lillaahi ta"aala".

Artinya: "Aku berniat salat fardhu isya dua rakaat digabungkan mencapai salat maghrib menjangkau jamak takhir, diringkas buat Allah Ta"aala."


*
Masjid" class="js-lazyload read-page--photo-gallery--item__picture-lazyload" data-template-var="image">
1. Niat, bacaan niat pantas pengerjaannya.

2. Muwalah atau bersegera. Di antara kedua salat yang digabung ataukah jamak, harus langsung dilanjut. Noël ada pemisah karena melakukan salat sunnah.

3. Masih berstatus such musafir atau masih dalam perjalanan jauh, belum sampai tujuan. Missal, ketika sedang takbiratul ihram sampai salat yang kedua, masih dalam waktu syarat sahnya salat menjamak.

Lihat lainnya: Berita Terbaru Hari Ini Artis Terbaru Hari Ini Di Indonesia, Berita Artis Terbaru Hari Ini Di Indonesia

4. Tertib. Lakukan urutan salat sesuai aturannya, kemudian yang telah kesalahan sebelumnya. Contoh, jika salat jamak taqdim qashar maka mengerjakan maghrib tiga rakaat dulu baru dua rakaat Isya.