Mua phần mềm photoshop bản quyền

Mua Photoshop phiên bản quyền được không? tải photoshop ở chỗ nào là câu hỏi chung của nhiều Designer.

*
các thanh niên đẹp trai