Lời bài hát đường bé đi đến trường

Nhập bất cứ thông tin gì về bài bác hát bạn muốn tìm. VD: Tên bài bác hát, Tên Nhạc sĩ, Lời bài bác hát... Hệ thống cung cấp việc tra cứu kiếm với tiếng Việt không lốt và gồm dấu

Bạn vẫn xem: Lời bài xích Hát Đường bé nhỏ Đi Đến Trường

Đường bé nhỏ điđến trườngđi qua chiếc suối nhỏvui reo thuộc ngọn giócó giờ chimngân bao lời thơdòng suối thơmngọt ngàothơm như dòng sữa mẹêm như lời ca daotrong xanh nhưđiệu hát trưa hèHoa đến béhương rừngong tặng kèm béchút mậtchim khuyến mãi thêmtiếng hótbé đến trườngcó mẫu suối reoqua nương đồirừng núi hát theođường bé nhỏ điđến trườngđi qua dòng suối nhỏvui reo thuộc ngọn giócó tiếng chimngân bao lời thơdòng suối thơmngọt ngàothơm như cái sữa mẹêm như lời ca daotrong xanh nhưđiệu hát trưa hèHoa đến béhương rừngong tặng béchút mậtchim tặng ngay thêmtiếng hótbé mang đến trườngcó dòng suối reoqua nương đồirừng núi hát theoĐường bé bỏng điđến trườngđi qua loại suối nhỏvui reo thuộc ngọn giócó giờ đồng hồ chimngân bao lời thơdòng suối thơmngọt ngàothơm như cái sữa mẹêm như lời ca daotrong xanh nhưđiệu hát trưa hèHoa mang lại béhương rừngong tặng ngay béchút mậtchim tặng thêmtiếng hótbé mang lại trườngcó loại suối reoqua nương đồirừng núi hát theođường nhỏ xíu điđến trườngđi qua chiếc suối nhỏvui reo cùng ngọn giócó giờ chimngân bao lời thơdòng suối thơmngọt ngàothơm như cái sữa mẹêm như lời ca daotrong xanh nhưđiệu hát trưa hèHoa cho béhương rừngong tặng béchút mậtchim tặng thêmtiếng hótbé mang lại trườngcó mẫu suối reoqua nương đồirừng núi hát theobé mang lại trườngcó cái suối reoqua nương đồirừng núi hát theobé đến trườngcó mẫu suối reoqua nương đồirừng núi hát theobé đến trườngcó chiếc suối reoqua nương đồirừng núi hát theo.

Bạn đang xem: Lời bài hát đường bé đi đến trường

*

Xem thêm:

*

duong be diden truongdi qua dong suoi nhovui reo cung ngon gioco tieng chimngan bao loi thodong suoi thomngot ngaothom nhu dong sua meem nhu loi ca daotrong xanh nhudieu hat trua hehoa đến behuong rungong tang bechut matchim tang themtieng hotbe den truongco dong suoi reoqua nuong doirung nui hat theoduong be diden truongdi qua dong suoi nhovui reo cung ngon gioco tieng chimngan bao loi thodong suoi thomngot ngaothom nhu dong sua meem nhu loi ca daotrong xanh nhudieu hat trua hehoa mang đến behuong rungong tang bechut matchim tang themtieng hotbe den truongco dong suoi reoqua nuong doirung nui hat theoduong be diden truongdi qua dong suoi nhovui reo cung ngon gioco tieng chimngan bao loi thodong suoi thomngot ngaothom nhu dong sua meem nhu loi ca daotrong xanh nhudieu hat trua hehoa cho behuong rungong tang bechut matchim tang themtieng hotbe den truongco dong suoi reoqua nuong doirung nui hat theoduong be diden truongdi qua dong suoi nhovui reo cung ngon gioco tieng chimngan bao loi thodong suoi thomngot ngaothom nhu dong sua meem nhu loi ca daotrong xanh nhudieu hat trua hehoa cho behuong rungong tang bechut matchim tang themtieng hotbe den truongco dong suoi reoqua nuong doirung nui hat theobe den truongco dong suoi reoqua nuong doirung nui hat theobe den truongco dong suoi reoqua nuong doirung nui hat theobe den truongco dong suoi reoqua nuong doirung nui hat theo.