Lịch Xuất Hành Của Cụ Khổng Minh

Ngày Đường Phong : vô cùng tốt, xuất phát thuận lợi, mong tài được như mong muốn muốn, chạm chán quý nhân phù trợ

Ngày Kim Thổ : Ra đi nhỡ tàu, nhỡ xe, cầu tài ko được, trên phố đi mất của, bất lợi.Bạn đang xem: Ngày xuất xứ của khổng minh

Ngày Kim Dương : xuất hành tốt, bao gồm quý nhân phù trợ, may mắn tài lộc thông suốt, thưa kiện có rất nhiều lý phải.

Bạn đang xem: Lịch xuất hành của cụ khổng minh

Ngày Thuần Dương : xuất hành tốt, thời điểm về cũng tốt, những thuận lợi, được người tốt giúp đỡ, mong tài được suôn sẻ muốn, bàn cãi thường thắng lợi.

Ngày Đạo Tặc: vô cùng xấu. Xuất hành bị hại, mất của.

Ngày Hảo Thương: khởi thủy thuận lợi, chạm chán người bự vừa lòng, thao tác làm việc việc suôn sẻ muốn, áo phẩm vinh quy.


*

Đến nhóm chợ Canton Fair để tìm nguồn hàng chính hãng và nhà tiếp tế uy tín

2- tháng 2, 5, 8, 11

Các ngày Thiên Đạo trong những tháng này là : 01, 09, 17, 25

Các ngày Thiên mến (Tốt) trong những tháng này là : 08, 16, 24, 30

Các ngày Thiên Hầu trong các tháng này là : 07, 15, 23

Các ngày Thiên Dương (Tốt) trong các tháng này là : 06, 14, 22

Các ngày Thiên Môn (Tốt) trong những tháng này là : 02, 10, 18, 26

Các ngày Thiên Đường (Tốt) trong những tháng này là : 03, 11, 19, 27

Các ngày anh tài (Tốt) trong số tháng này là : 04, 12, 20, 28

Các ngày Thiên Tặc trong các tháng này là : 05, 13, 21, 29

Ngày Thiên Đạo: khởi thủy cầu tài đề xuất tránh, cho dù được cũng khá tốn kém, thất lý mà thua.

Ngày Thiên Môn: khởi hành làm mọi vấn đề đều vừa ý, cầu được ước thấy mọi bài toán đều thành đạt.

Ngày Thiên Đường: lên đường tốt, quý nhân phù trợ, bán buôn may mắn, mọi câu hỏi đều như ý.

Ngày Thiên Tài: buộc phải xuất hành, cầu tài chiến thắng lợi. Được người xuất sắc giúp đỡ. Mọi việc đều thuận.

Ngày Thiên Tặc: xuất hành xấu, mong tài ko được. Đi mặt đường dễ mất cắp. Mọi việc đều rất xấu.

Ngày Thiên Hầu: khởi thủy dầu không nhiều hay các cũng gượng nhẹ cọ, nên tránh xẩy ra tai nạn thương tâm chảy máu, máu sẽ khó khăn cầm.

Xem thêm:

Ngày Thiên Thương: xuất xứ để gặp gỡ cấp trên thì xuất xắc vời, ước tài thì được tài. Mọi câu hỏi đều thuận lợi.


*

Đến Bạch Long Vĩ biển đảo quê hương

3- tháng 3, 6, 9, 12

Các ngày Bạch Hổ Đầu (Tốt) trong số tháng này là : 02, 10, 18, 26

Các ngày Bạch Hổ Kiếp (Tốt) trong các tháng này là : 03, 11, 19, 27

Các ngày Bạch Hổ Túc trong các tháng này là : 04,12,20, 28

Các ngày Huyền Vũ trong những tháng này là : 05, 13, 21, 29

Các ngày Chu Tước trong những tháng này là : 01, 09, 17

Các ngày Thanh Long Túc trong số tháng này là : 08, 16, 24, 30

Các ngày Thanh Long Kiếp (Tốt) trong số tháng này là : 07, 15,25, 23

Các ngày Thanh Long Đâu (Tốt) trong các tháng này là : 06, 14, 22

Ngày Chu tước : Xuất hành, ước tài hồ hết xấu. Tốt mất của, kiện tụng thua do đuối lý.

Ngày Bạch Hổ Đầu : Xuất hành, cầu tài đông đảo được. Đi đâu đều nối tiếp cả.

Ngày Bạch Hổ Kiếp : Xuất hành, mong tài được may mắn muốn, đi hướng nam và Bắc khôn cùng thuận lợi.

Ngày Huyền Vũ : xuất hành thường chạm mặt cãi cọ, gặp mặt việc xấu, tránh việc đi.

NgàyThanh Long Đầu : xuất xứ nên bước vào sáng sớm. Cỗu tài chiến thắng lợi. Mọi câu hỏi như ý.

Ngày Thanh Long Kiếp : xuất hành 4 phương, 8 hướng đầy đủ tốt, trăm sự được như ý.

Ngày Thanh Long Túc: Đi xa ko nên, căn nguyên xấu, may mắn tài lộc không có. Kiện tụng cũng non lý.

Ngày Bạch Hổ Túc: Cấm đi xa, thao tác gì cũng ko thành công. Vô cùng xấu trong đầy đủ việc.