Bagi anda yang pernah mengenyam training di pesantren sudah barang tentu noël asing lainnya denganpeljaran hafalan kata mutiara bahasa arab apa sering disebut mencapai mahfudzot ini. Pelajaran yang penu nilai, namun terkadang were momok tersendiri buat mengharuskan memorandum dan menghafal.

Anda sedang menonton: Kata kata mutiara bahasa arab beserta artinya

Nah di ~ kesempatan kali ini fasettoblog.com ketengahkan untuk para pembaca semua 55 Kata Mutiara indah Bahasa Arab yang sudah dilengkapi dengan cara dibaca dan terjemahnya di dalam bahasa Indonesia.


1. من سار على الدرب وصل Man saaro alaa darbi wasolaBarang siapa berjalan pada jalannya, maka dia menjadi sampai (pada tujuannya)

2. من جدّ وجدMan jadda wajadaBarang siapa bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan (kesuksesan)

3. من صبر ظفرMan shobaro dzhofiroBarang siapa yang bersabar, maka dia menjadi beruntung

4. من قلّ صدقه قلّ صديقهMan qoola shidquhu qolla shodikuhuBarang siapa apa sedikit kejujurannya, sedikit pulalah temannya

5. جالس أهل الصدق والوفاءJaalis ahlash shidqi wal wafaBergaulah mencapai orang yang jujur dan menepati janji

6. مودّة الصديق تظهر وقت الضيقMawaddatush shodieqi tadzharu waktadh dhieqKecintaan seorang teman itu, akan tampak pada times kesempitan

7. ومااللذّة إلا بعد التعبwa maa ladzatu Illaa ba’dat ta’biTidak ada kenikmatan kecuali usai kepayahan

8. الصبر يعين على كلّ عملAs shobru yu’ienu a’la kulli amalinKesabaran itu ini adalah menolong segala pekerjaan

9. جرّب ولاحظ تكن عارفاJarib wa laahidzh takun a’arifanCobalah dan perhatikanlah, niscaya kau enim orang yang tahu

10. اطلب العلم من المهد إلى اللحدUthlubil ilma minal mahdi ilal lahdiTuntutlah ilmu darimana dari buaian hingga liang kubur

11. بيضة اليوم خير من دجاجة الغدBaidhotul yaumi khoirun min dajajatil ghoddiTelur hari ini lebih baik daripada ayam esok hari

12. الوقت أثمن من الذّهبAl waktu atsmanu minadz dzahabiWaktu itu lebih berharga daripada emas

13. العقل السليم في الجسم السليمAl aqlus pembunuhan fiel jismis salimAkal apa sehat akun itu terletak pada badan apa sehat

14. خير جليس في الزمان كتابKhoiru jaliesin fiez zamaani kitaabunSebaik-baik teman duduk diatas setiap waktu adalah buku

15. من يزرع يحصدMan yazro’ yahsudBarang siapa apa menanam pasti ini adalah memetik (mengetam)

16. خير الأصحاب من يدلّك على الخيرKhoirul ashab guy yaduhulluka alal khoirSebaik-baik teman akun itu ialah apa menunjukkan kamu kepada kebaikan

17. لولا العلم لكان الناس كالبهائمLaulal ilma lakaanannaasu kal bahaaimKalaulah tidak untuk ilmu niscaya manusia itu such binatang

18. التعلم في الصغر كالنقش على الحجرAt ta’alumu fishighori kannaqsyi alal hajariBelajar diwaktu kecil itu, sebagai mengukir diatas batu

19. لن ترجع الأيّام التي مضتlan tarji’al ayyamul lati madhotTidak menjadi pernah bagian belakang lagi hari-hari yang telah berlalu

20. تعلمنّ صغيرا واعمل به كبيراTa’allamanna shoghiron wa’mal bihi kabieronBelajarlah di waktu kecil dan beramalah dengannya di waktu besar

21. العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمرal ilmu bilaa amalin kasyajari bila tsamarinIlmu tidak punya amal/praktek bagaikan pohon yang noël berbuah

22. الاتّحاد أساس النجاحal ittihadu asasun najaahPersatuan adalah pangkal keberhasilan

23. لا تحتقر مسكينا وكن له معيناlaa tahtaqir miskienan wa kun lahu mu’ienanJangan engkau menghina rakyat miskin dan jadilah penolong baginya

24. الشرف بالأدب لا بالنسبAs syarofu bil adabi laa bin nasabiKemuliaan itu buat adab sopan (budi pekerti) bukan buat keturunan

25. سلامة الإنسان في حفظ اللسانSalamatul insan fie hifdzil lisanKeselamatan human itu terdapat dalam penjagaan lidahnya (perkataannya)


*

26. آداب المرء خير من ذهبهAdaabul mar’i khoirun min dzahabihiAdab seseorang itu lebih baik (lebih berharga) daripada emasnya (kekayaannya)

27. سوء الخلق يعدىSuul khuluqi yu’diBudi pekerti/akhlaq yang buruk menemani itu menular

28. آفة العلم النسيانAfatul ilmi an nisyanBencananya ilmu adalah lupa

29. إذا صدق العزم وضح السبيلIdza shodaqol azmu wadhohas sabilJika ada kemauan yang sungguh-sungguh, pasti terbukalah jalannya

30. لا تحتقر من دونك فلكلّ شيئ مزيّةlaa tahtaqir man dunaka wa likulli sain maziyahJangan menghina seseorang yang lebih turun daripada kamu, untuk setiap orang mempunyai kelebihan

31. أصلح نفسك يصلح لك الناسAshlih nafsaka, yuslih lakan naasPerbaikilah dirimu sendiri, niscaya orang-orang lain akan baik padamu

32. فكّر قبل أن تعزمFakkir qobla one ta’zamBerpikirlah sebelum sebelum kamu berbuat.

33. من عرف بعد السفر استعدّMan arofa bu’das safari ista’addaBarang siapa apa tahu kurang sopan sebuah perjalanan, hendaklah dia bersiap-siap

34. من حفر حفرة وقع فيهاMan hafaro hufrotan waqo’a fiehaBarang siapa yang menggali lobang, maka become terperosoklah ia di dalamnya

35. عدوّ عاقل خير من صديق جاهلAduwwun aaqilun khoirun min shodieqin jahielinMusuh apa pandai itu lebih baik daripada sahabat apa bodoh

36. من كثر إحسانه كثر إخوانهMan katsuro ihsanuhu, katsuro ikhwanuhuBarang siapa kawanan perbuatan baiknya, maka crowd pulalah temannya

37. اجهد ولا تكسل ولا تك غافلا فالندامة العقبى لمن يتكاسلIjhad walaa taksal wa laa taku ghofielan, pan nadaamutul uqba liman yatakaasaluBersungguh-sungguhlah, jangan bermalas-malasan dan jangan pula lengah, buat penyesalan itu mempertaruhkan bagi orang yang bermalas-malasan

38. لا تؤخّر عملك إلى الغد ما تقدر أن تعمله اليومLaa tuakhir amalaka ilal ghoddi maa taqdiru one ta’malahul yaumaJanganlah menunda pekerjaanmu hingga esok hari, sesuatu yang kamu dapat mengejakannya aku ini

39. اترك الشرّ يترككUthrukis syar, watrukkaTinggalkanlah kejahatan, niscaya ia (kejahatan itu) akan meninggalkanmu

40. خير الناس أحسنهم خلقا وأنفعهم للناسKhoirun naasi ahsanuhum khulukon wa anfa’ahum linnaasSebaik-baik manusia adalah yang terbaik budi pekertinya dan yang most bermanfaat bagi manusia lainnya

41. في التأنّي السلامة وفي العجلة الندامةFie taannis salaamah, wa fiel ajalatin nadaamahDi batin kehati-hatian menemani itu terdapat keselamatan, dan di dalam ketergesa-gesaan menemani itu terdapat penyesalan

42. ثمرة التفريط الندامة وثمرة الحزم السلامةTsamrotu tafrith one nadaamatu, wa tsamrotul hazmi together salaamahBuah kelengahan adalah penyesalan dan buah kecermatan adalah keselamatan

43. الرفق بالضعيف من خلق الشريفAr rifqu bidh dhoif min khuluqisy syarifBerlemah lembut kepada orang apa lemah itu termasuk perangai orang apa mulia (terhormat)

44. فجزاء سيّئة سيّئة مثلهاFa jazaau sayyiatin sayyiatun mitsluhaBalasan suatu kejahatan adalah vice yang sama dengannya

45. ترك الجواب على الجاهل جوابTarkul jawab alal jaahil jawabunTidak anck (pertanyaan) orang apa bodoh adalah suatu jawaban

46. من عذب لسانه كثر إخوانهMan adzuba lisanuhu katsuro ikhwanuhuBarang siapa manis tutur katanya (perkataannya) maka banyaklah temannya

47. إذا تمّ العقل قلّ الكلامIdza tammal Aqlu qollal kala,Apabila akal seseorang telah sempurna maka sedikitlah bicaranya

48. من طلب أخا بلا عيب بقي بلا أخMan tholaba akhon bilaa aibin baqiya bilaa akhinBarang siapa yang mencari teman tanpa bercela, maka ia become selamanya noel mempunyai teman

49. قل الحقّ ولو كان مرّاQulil haqqo walau kaana murrunKatakanlah fact itu walaupun pahit

50. خير مالك ما نفعكKhoirul maalika maa nafa’akaSebaik-baik hartamu adalah yang bermanfaat bagimu

51. خير الأمور أوسطهاKhoirul umur asatuhaSebaik-baik perkara menyertainya adalah pertengahanya (yang sedang-sedang saja)

52. لكلّ مقام مقال ولكلّ مقال مقامlikulli maqomin maqolun, wa likulli maqoolin maqomunSetiap secara spasial mempunyai notes masing-masing, dan untuk setiap perkataan memiliki tempat masing-masing

53. إذا لم تستحي فاصنع ما شئتIdza lam tastahi fasna’ maa syi’taApabila engkau tidak malu, maka berbuatlah semaumu.

Lihat lainnya: Hasil Pertandingan Piala Dunia 2018, Sabtu 30 Juni, Piala Dunia 2018 Hasil Pertandingan, Kedudukan

54. ليس العيب لمن كان فقيرا بل العيب لمن كان بخيلاLaisal Aibu liman kaana faqieron, balil ‘aibu terbatas kaana bakhilanBukanlah aib menyertainya bagi orang apa miskin, tapi aib akun itu terletak di ~ orang yang kikir

55. ليس اليتيم الذي قد مات والده بل اليتيم يتيم العلم والأدبLaisal yatim man maata waaliduhu, balil yati yatiemul ilmi wal adabBukanlah yang dinamakan anak yatim itu yang telah meninggal setiap orang tuanya, tapi (sebenarnya) anak yatim itu adalah yang tidak memiliki ilmu dan budi pekerti

Anda also dapat membaca kata-kata cantik bahasa Arab lainnya seperti20 Kata dicintai Bahasa Arab paling Romantis Besera Arti batin Bahasa Indonesia

Demikian galeri Kata Mutiara indah Bahasa Arab Beserta Artinya yang dapat kalian sajikan. Harapan bermanfaat dan selalu memberikan ilham pada lives anda.