HÌNH THỨC THANH TOÁN KC LÀ GÌ

– trường hợp giao dịch thanh toán các hình thức khác hoặc phối hợp nhiều hiệ tượng thì nhập mã “KC” bên cạnh đó nhập cách tiến hành thanh toán thực tế vào ô “Chi tiết khai trị giá”;

– ngôi trường hợp fan khai hải quan là chủ sản phẩm & hàng hóa gửi kho ngoại quan thì phương thức giao dịch thanh toán khai “Khong TT”.

Bạn đang xem: Hình thức thanh toán kc là gì


Share this:


Like this:


Like Loading...
*

Published by ElogisticsLeave a Reply Cancel reply


Enter your bình luận here...

Xem thêm:


Fill in your details below or click an icon to lớn log in:


*

Email (required) (Address never made public)
Name (required)
Website
*

You are commenting using your fasettoblog.com.com account.(LogOut/Change)


*

You are commenting using your Google account.(LogOut/Change)


*

You are commenting using your Twitter account.(LogOut/Change)


You are commenting using your Facebook account.(LogOut/Change)


Cancel

Connecting to lớn %s


Notify me of new comments via email.

Notify me of new posts via email.


Δ


Post navigation


Chia sẻ 38. Định nghĩa mã HS
Chia sẻ 40. Khai báo thông tin bóc tách vận đơn hàng chung cont khác các loại hình

Bài viết gần nhất

Diep Hong Phuong


377/4 Đinh Bo Linh, 26
(+84)937-468-379
Working Hours: 24/7

Nhận xét gần đây

*
Melanie Nguyen on chia SẺ 28. Những vấn đề liên qu…
*
Elogistics on chia SẺ 28. Các vấn đề liên qu…
*
Melanie Nguyen on phân tách SẺ 28. Các vấn đề liên qu…
*
Elogistics on chia sẻ 29. HỒ SƠ XUẤT KHẨU ĐÁ
Search for:
Search for:

Categories


THỦ TỤC NHẬP KHẨU


Create a trang web or blog at fasettoblog.com.com
Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing lớn use this website, you agree to their use. Lớn find out more, including how to lớn control cookies, see here:Cookie Policy
FollowFollowing
Sign me up
%d bloggers like this: