Hàm if lòng vào nhau

Excel mang lại fasettoblog.com 365 Excel mang đến fasettoblog.com 365 dành đến máy Mac Excel đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel Web phầm mềm Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel 2007 Developer Excel 2010 Developer Excel 2013 Developer Excel for Windows Phone 10 Excel Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Hàm IF có thể chấp nhận được bạn tạo ra một so sánh lô-gic giữa một giá trị và một cực hiếm dự kiến bằng cách kiểm tra một đk và trả về tác dụng rằng đk đó là True (đúng) giỏi False (sai).

Bạn đang xem: Hàm if lòng vào nhau

=IF(Điều nào đó là True, thì có tác dụng gì, nếu không thì làm cái gi khác)

Nhưng nếu bạn cần soát sổ nhiều điều kiện, trong số đó giả sử tất cả điều kiện đều đề xuất là True hoặc False (AND) hoặc chỉ việc một đk là True hoặc False (OR) hoặc nếu bạn có nhu cầu kiểm tra xem một đk có không (NOT) đáp ứng tiêu chí của người sử dụng hay ko thì sao? Cả 3 hàm đều rất có thể sử dụng riêng nhưng lại trường hợp cần sử dụng cặp cùng với hàm IF phổ biến hơn.


Chi ngày tiết Kỹ thuật

Sử dụng hàm IF cùng rất AND, OR với NOT để triển khai nhiều đánh giá xem những điều khiếu nại là True giỏi False.

Cú pháp

IF(AND()) - IF(AND(logical1, , ...), value_if_true, ))

IF(OR()) - IF(OR(logical1, , ...), value_if_true, ))

IF(NOT()) - IF(NOT(logical1), value_if_true, ))

Tên đối số

Mô tả

logical_test (bắt buộc)

Điều kiện bạn muốn kiểm tra.

value_if_true (bắt buộc)

Giá trị bạn muốn trả về nếu hiệu quả của logical_test là TRUE.

value_if_false (tùy chọn)

Giá trị bạn muốn trả về nếu hiệu quả của logical_test là FALSE.


Dưới đây là tổng quan liêu về cách kết cấu từng hàm AND, OR cùng NOT. Khi bạn phối kết hợp từng hàm kia với một câu lệnh IF thì câu chữ hàm sẽ như sau:

AND – =IF(AND(Điều gì đấy là True, Điều gì đó khác là True), giá trị nếu True, cực hiếm nếu False)

OR – =IF(OR(Điều gì đấy là True, Điều nào đó khác là True), quý hiếm nếu True, giá trị nếu False)

NOT – = IF (NOT(Điều nào đó là True), cực hiếm nếu True, giá trị nếu False)

Ví dụ

Sau đấy là ví dụ về một số câu lệnh lồng IF(AND()), IF(OR()) và IF(NOT()) phổ biến. Những hàm and và OR hoàn toàn có thể hỗ trợ buổi tối đa 255 đk riêng lẻ nhưng lại dùng quá nhiều hàm chưa hẳn cách làm giỏi vì câu hỏi xây dựng, kiểm soát và gia hạn các công thức lồng ghép, phức tạp hoàn toàn có thể sẽ trở phải khó khăn. Hàm NOT chỉ đựng một điều kiện.

*

Dưới đây là cách diễn giải các công thức theo lô-gic:

Công thức

Mô tả

=IF(AND(A2>0,B20,B450),TRUE,FALSE)

Nếu (IF) A6 (25) ko (NOT) lớn hơn 50 thì trả về TRUE, còn nếu không thì trả về FALSE. Trong trường phù hợp này, 25 không to hơn 50, vì vậy bí quyết trả về TRUE.

=IF(NOT(A7="Red"),TRUE,FALSE)

Nếu (IF) A7 (“Blue”) không (NOT) là “Red” thì trả về TRUE, nếu như không thì trả về FALSE.

Lưu ý rằng trong toàn bộ ví dụ, sau mỗi đk tương ứng được nhập đều có dấu đóng ngoặc đơn. Những tham đối True/False còn lại kế tiếp được duy trì làm 1 phần của câu lệnh IF mặt ngoài. Bạn có thể thay thế những giá trị Văn bản hoặc Số vào các giá trị TRUE/FALSE được trả về trong các ví dụ.

Xem thêm: Đồng Hồ Treo Tường Seiko Nội Địa Nhật Nội Địa, Đồng Hồ Treo Tường Seiko Re564H

Sau đây là một số ví dụ như về việc thực hiện AND, OR cùng NOT để review các ngày.

*

Dưới đây là cách diễn giải các công thức theo lô-gic:

Công thức

Mô tả

=IF(A2>B2,TRUE,FALSE)

=IF(AND(A3>B2,A3B2,A4B2),TRUE,FALSE)

Nếu (IF) A5 ko (NOT) lớn hơn B2 thì trả về TRUE, còn nếu không thì trả về FALSE. Trong trường thích hợp này, A5 lớn hơn B2, do thế công thức trả về FALSE.

*

Sử dụng AND, OR với NOT thuộc Định dạng gồm điều kiện

Bạn cũng có thể dùng AND, OR với NOT để tùy chỉnh tiêu chí Định dạng Có điều kiện với tùy lựa chọn công thức. Khi tiến hành việc này, bạn cũng có thể bỏ hàm IF và thực hiện riêng AND, OR và NOT.

Từ tab Trang đầu, bấm chuột Định dạng Có đk > quy tắc Mới. Tiếp theo, lựa chọn tùy chọn “Sử dụng công thức để xác minh ô yêu cầu định dạng”, nhập công thức, rồi áp dụng định dạng mà chúng ta lựa chọn.

*
sửa đổi Quy tắc hiển thị cách thức Công thức" loading="lazy">

Sử dụng lấy ví dụ như Ngày lúc nãy, sau đó là những công thức đề xuất dùng.

*

Công thức

Mô tả

=A2>B2

Nếu A2 lớn hơn B2 thì định dạng ô đó, nếu như không thì không làm những gì cả.

=AND(A3>B2,A3B2,A4B2)

Nếu A5 không (NOT) to hơn B2 thì định dạng ô đó, còn nếu như không thì không làm những gì cả. Vào trường hợp này, A5 to hơn B2, vày vậy kết quả trả về FALSE. Trường hợp bạn biến đổi công thức thành =NOT(B2>A5) thì cách làm sẽ trả về TRUE và ô sẽ tiến hành định dạng.


Lưu ý: Một lỗi thông dụng là nhập cách làm vào Định dạng Có điều kiện mà không tồn tại dấu bằng (=). Nếu làm vậy, các bạn sẽ thấy hộp thoại Định dạng Có điều kiện sẽ thêm dấu bởi và vệt ngoặc kép vào phương pháp - ="OR(A4>B2,A4, do vậy các bạn sẽ cần xóa các dấu ngoặc kép để công thức hoàn toàn có thể phản hồi đúng.


Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên viên trong cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhấn sự cung cấp trongCộng đồng trả lời.