Lịch Giờ Lễ Nhà Thờ Giáo Xứ Hàng Xanh Năm 2022

Tổng hợp thông tin về giờ lễ noel tại các nhà bái ở tp sài gòn năm 2021 đầy đủ, cụ thể và chính xác nhất.


Dưới đấy là giờ lễ giáng sinh tại các nhà cúng ở thành phố sài gòn năm 2021 theo từng khu vực.


Khu vực

Nhà thờ

Quận 1, Quận 2

Nhà bái Đức Bà dùng Gòn

20 tiếng 30

6 giờ, 9 giờ, 17 giờ 30, 19 giờ

Nhà thờ thị xã Sỹ

18 giờ 30, đôi mươi giờ 30

6 giờ, 17 giờ 30, 19 giờ đồng hồ 30

Nhà bái Mạc Ty Nho

19 giờ đồng hồ 30

6 giờ, 17 tiếng 30

Nhà thờ mong Kho

19 giờ, 21 giờ

5 giờ, 17 giờ, 18 giờ đồng hồ 30

Nhà bái Thủ Thiêm

19 giờ đồng hồ 30

6 giờ 30, 17 giờ đồng hồ 15

Nhà cúng Thiên Thần

6 giờ, 20 giờ

6 giờ, 10 giờ, 18 giờ

Quận 3, Quận 5

Nhà thờ Kỳ Đồng

17 giờ, 18 tiếng 30, 21 giờ

6 giờ, 8 giờ, 10 giờ, 15 tiếng 30, 17 giờ, 18 giờ 30

Nhà thờ Tân Định

17 giờ đồng hồ 30, 19 giờ, 21 giờ

6 tiếng 15, 7 giờ đồng hồ 30, 19 giờ

Nhà thờ Mai Khôi

18 giờ, 20 giờ, 21 tiếng 30

5 giờ 30, 7 giờ, 10 tiếng 30, 14 tiếng 30, 17 tiếng 30, 19 giờ

Nhà thờ Thánh Giuse An Bình

20 tiếng 30

6 giờ, 7 giờ 30, 17 giờ đồng hồ 30

Nhà cúng Bàn Cờ

19 giờ, 21 giờ

6 giờ, 18 giờ

Quận 4, Quận 7, Quận 8,

Nhà Bè, Bình Chánh

Nhà thờ làng mạc Chiếu

18 tiếng 30, 20 giờ 30

4 tiếng 45, 6 giờ, 17 tiếng 30, 19 giờ

Nhà thờ mẫu Tâm

18 giờ đồng hồ 30, 21 giờ

5 giờ, 18 giờ, đôi mươi giờ

Nhà cúng An Phú

20 giờ

7 giờ, 18 giờ

Quận 10, Quận 11, Phú Nhuận

Nhà cúng Đồng Tiến

18 giờ, đôi mươi giờ 30

6 giờ, 17 tiếng 30

Nhà bái Bắc Hà

19 giờ, 21 giờ

5 tiếng 30, 17 giờ, 18 giờ đồng hồ 15

Nhà bái Tân Phước

18 giờ 30, 22 giờ

5 giờ đồng hồ 30, 17 tiếng 30

Nhà bái Hòa Hưng

6 tiếng 30, 9h 30

5 giờ 30, 6 giờ đồng hồ 45, 17 giờ 15, 19 giờ

Nhà thờ bố Chuông

18 giờ 30, đôi mươi giờ 30

5 giờ, 6 giờ 15, 10 giờ 30, 17 giờ đồng hồ 30, 19 tiếng 30

Nhà thờ sân vườn Xoài

18 giờ, trăng tròn giờ

5 giờ, 17 tiếng 30, 19 giờ

Quận 12, lô Vấp, Hóc Môn

Nhà bái Hạnh Thông Tây

18 giờ, trăng tròn giờ 30

5 giờ, 17 giờ 30, 19 giờ

Nhà cúng Bến Cát

19 giờ đồng hồ 30

5 giờ, 17 giờ, 19 giờ

Nhà thờ Thái Bình

17 giờ 45, trăng tròn giờ 45

5 giờ, 18 giờ

Nhà bái Hòa Bình

5 giờ 30, 19 giờ

6 giờ, 18 giờ

Nhà bái Trung Chánh

18 giờ, trăng tròn giờ

5 giờ, 17 giờ, 18 giờ 30

Nhà bái Tân Đông

18 giờ, 19 tiếng 30, 21 giờ

4 giờ đồng hồ 30, 6 giờ, 17 giờ 30, 19 giờ

Nhà bái Chợ Cầu

5 giờ, 19 giờ, 21 giờ

5 giờ, 17 giờ, 19 giờ

Nhà bái Hóc Môn

5 tiếng 15, 17 giờ, 20 giờ

5 giờ, 17 giờ 30, 19 giờ đồng hồ 30

Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân

Nhà thờ Tân Phú

16 tiếng 30, 17 tiếng 30, 19 giờ đồng hồ 30, 21 tiếng 50

5 tiếng 30, 6 giờ 30, 7 giờ đồng hồ 30, 16 giờ, 17 giờ đồng hồ 45, 19 giờ

Nhà cúng Phú Trung

5 giờ, 20 giờ, 22 giờ

5 giờ, 17 giờ

Nhà thờ Phú Hòa

19 giờ, 22 giờ

5 giờ đồng hồ 30, 17 giờ 30

Nhà thờ Thánh Phaolo

17 tiếng 15, 20 giờ 30

8 giờ, 16 giờ, 17 giờ đồng hồ 15, 19 giờ

Bình Thạnh

Nhà cúng Thanh Đa

18 giờ, 19 giờ đồng hồ 30, 21 giờ

5 giờ đồng hồ 30, 17 giờ, 18 giờ 30

Nhà cúng Thánh Martino de Porres

18 giờ, đôi mươi giờ

5 giờ, 17 giờ, 18 giờ

Nhà thờ Thị Nghè

17 giờ, 19 giờ, 21 giờ

5 giờ, 15 giờ, 16 tiếng 30, 18 giờ, 19 giờ đồng hồ 30

Nhà thờ sản phẩm Xanh

18 giờ 30, 21 giờ 30, 22 giờ

6 giờ, 16 giờ 30, 18 giờ

Nhà thờ Thánh Tịnh

19 giờ

5 giờ, 5 tiếng 30

Thủ Đức, Quận 9

Nhà cúng Thủ Đức

7 giờ, 21 giờ

5 giờ, 16 giờ, 19 giờ

Nhà thờ Fatima Bình Triệu

18 giờ, 21 giờ

5 giờ, 7 giờ, 17 giờ, 19 giờ

Nhà bái Bình Chiểu

18 giờ, 21 giờ

5 giờ, 17 giờ 30, 19 giờ