ĐOÀN THUYỀN ĐÁNH CÁ LỚP 4

*

*

Vẻ đẹp muôn màu - Tuần 24

Tiếng Việt lớp 4: Soạn bài. Tập đọc. Đoàn thuyền đánh cá

*

Đoàn thuyền đánh cá

Mặt trời xuống biển như hòn lửaSóng đã tải then, đêm sập cửa.Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi,Câu hát căng buồm thuộc gió khơi.…Huy Cận

Câu 1 (trang 60 sgk Tiếng Việt lớp 4)

Đoàn thuyền đánh cá ra khơi vào thời gian nào? Những câu thơ nào cho biết điều đó?

Lời giải

Đoàn thuyền đánh cá ra khơi vào mức hoàng hôn buông xuống.

Bạn đang xem: Đoàn thuyền đánh cá lớp 4

Câu thơ cho em biết điều đó: Mặt trời xuống biển như hòn lửa, sóng đã download then, đêm sập cửa

Câu 2 (trang 60 sgk Tiếng Việt lớp 4)

Đoàn thuyền đánh cá trở về vào lúc nào? Những câu thơ nào đến biết điều đó?

Lời giải

Đoàn thuyền đánh cá trở về vào tầm bình minh ló rạng.

Những câu thơ mang lại em biết điều đó: Sao mờ, kéo lưới kịp trời sáng; Mặt trời đội biển nhô màu sắc mới

Câu 3 (trang 60 sgk Tiếng Việt lớp 4)

Tìm những hình ảnh nói lên vẻ đẹp huy hoàng của biển.

Lời giải

Những hình ảnh tạo nên vẻ đẹp huy hoàng của biển.

Xem thêm: Khu Du Lịch Hồ Lak - Hồ Lắk Kỳ Quan Của Thiên Nhiên

- Mặt trời xuống biển như hòn lửa.

- Sóng đã cài then đêm sập cửa.

- Mặt trời đội biển nhô màu sắc mới.

- Mắt cá huy hoàng muôn dặm khơi.

Câu 4 (trang 60 sgk Tiếng Việt lớp 4)

Công việc lao động của người đánh cá được miêu tả đẹp như thế nào?

Lời giải

Công việc lao động của người đánh cá được miêu tả thật đẹp, thật sôi nổi cùng hào hứng