Apakah kalian untuk mengetahui bagaimana bacaan doa setelah sholat tahajud? Ternyata bacaan doa ini bukan sekedar dzikir biasa.

Anda sedang menonton: Doa sholat tahajud yang pendek


fasettoblog.com - Apakah kalian kenal bagaimana bacaan doa setelah sholat tahajud? Ternyata bacaan doa ini bukan sekedar dzikir biasa.

Keutamaan baca secara terpisah Doa ke Sholat Tahajud


Perintah sholat tahajud juga tercantum batin Al-Quran surat Al-Isra (17) Ayat 79, "Dan di atas sebagian malam, lakukanlah shalat tahajud (sebagai suatu ibadah) tambahan bagimu: mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu nanti tempat apa terpuji". (Q.S. Al-Isra 17:79).

Membaca doa usai shalat tahajud merupakan hal yang dianjurkan karena doa apa dibaca dapat dikabulkan melalui Allah SWT. Keutamaan membaca doa usai shalat tahajud diriwayatkan oleh Abu Umamah meminta kepada Rasulullah SAW.

harus baca Juga: Macam-macam Sholat Sunnah dan Niatnya, Rawatib hingga Witir

Dari Abu Umamah ia berkata; Rasulullah shallallahu wa`alaihi wa sallam ditanya; wahai Rasulullah, doa apakah yang paling di dengar? Beliau berkata: "Doa di tengah malam terakhir, serta nanti shalat-shalat wajib." (HR. Tirmidzi) Hasan.

Bacaan Latin Doa nanti Sholat Tahajud dan Artinya

">Contoh tulisan Arab doa salat Tahajud.

Berikut adalah bacaan latin doa usai sholat tahajud yang dapat dikerjakan oleh setiap umat muslim ke melaksanaan shalat tahajud.


“Allaahumma lakal hamdu anta qayyimus samaa waati wal ardhi wa guy fiihinna. Wa lakal hamdu anta malikus samaa waati wal ardhi wa man fiihinna. Wa lakal hamdu anta nuurus samaawaati wal ardhi wa guy fiihinna. Wa lakal hamdu antal haqqu, wa wa’dukal haqqu, wa liqaa’uka haqqun, wa qauluka haqqun, wal jannatu haqqun, wannaaru haqqun, wannabiyyuuna haqqun, wa muhammadun shallallaahu ‘alaihi wasallama haqqun wassaa’atu haqqun.

Allaahumma laka aslamtu, wa bika aamantu, wa ‘alaika tawakkaltu, wa ilaika anabtu, wa bika khaashamtu, wa ilaika haakamtu, faghfirlii maa qaddamtu, wa maa akh-khartu, wa maa asrartu, wa maa a’lantu, wa maa anta a’lamu bihiminnii. Antal muqaddimu, wa antal mu’akhkhiru, laa ilaaha illaa anta, wa laa haula wa laa quwwata illaa billaah.”


dibaca Juga: Sholat Tahajud: Keutamaan, Bacaan Niat, hingga Tata Caranya

Artinya: “Wahai Allah! Milik-Mu lah segala puji. Engkaulah penegak dan pengurus tee dan bumi serta makhluk apa ada di dalamnya. Milik-Mu lah segala puji. Engkaulah penguasa (raja) tee dan bumi serta makhluk apa ada di dalamnya. Milik-Mu lah segala puji. Engkaulah cahaya thiên dan bumi serta makhluk apa ada di dalamnya. Milik-Mu lah segala puji. Engkaulah yang Hak (benar),janji-Mu lah yang benar, bertemu dengan-Mu adalah benar, perkataan-Mu benar, surga itu benar (ada), neraka itu benar (ada), para nabi menyertainya benar, Nabi Muhammad saw itu benar, dan hari kiamat menyertainya benar(ada).

Wahai Allah! hanya kepada-Mu lah aku berserah diri, just kepada-Mu lah aku beriman, hanya kepada-Mu lah aku bertawakkal hanya kepada-Mu lah aku kembali, hanya dehgan-Mu lah kuhadapi musuhku, dan just kepada-Mu lah aku berhukum. Oleh buat itu ampunilah segala dosaku, apa telah kulakukan dan apa (mungkin) become kulakukan, yang kurahasiakan dan yang kulakukan secara terang-terangan, dan dosa-dosa lainnya apa Engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Engkaulah apa Maha Terdahulu dan Engkaulah apa Maha Terakhir. Tak ada bapak selain Engkau, dan tak ada daya upaya dan kekuatan kecuali menjangkau pertolongan Allah.”

Shalat tahajud atau shalat lail merupakan shalat sunnah yang dikerjakan oleh setiap umat muslim di ~ sepertiga malam. Sepertiga malam sendiri terbagi menjadi 3 yakni Sepertiga malam pertama terhitung mulailah dari 22.00 hingga 00.00 dini hari, sepertiga malam senin terhitung mulai pukul 00.00 hingga 01.00 dini hari dan sepertiga malam terakhir dimulai pada jam 1.00 hingga 03.00 dini aku menjelang times subuh.

Lihat lainnya: Cara Cek Resi J&Amp;T - Lacak Paket Dan Cek Resi J&T Express Tracking

Keutamaan Shalat Tahajud

Shalat tahajud dapat dikerjakan mencapai 2 rakaat dengan jumlah noël terbatas. Rasulullah SAW mengerjakan shalat tahajud mencapai 2 rakaat sebanyak 4 kali dan ditutup menjangkau shalat witir mencapai 3 rakaat.