MỚI NHẤT: CHÂU THÀNH A “HẠ MÀU", TOÀN TỈNH TĂNG LÊN 12 XÃ “ĐỎ”

(HGO) – Sở Y tế tỉnh giấc Hậu Giang vừa ra mắt cấp độ dịch trên tỉnh nhà, update đến 7 giờ đồng hồ ngày 10-11 so với xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã), những ấp, khoanh vùng (gọi thông thường là ấp).

Bạn đang xem: Mới nhất: châu thành a “hạ màu", toàn tỉnh tăng lên 12 xã “đỏ”

Toàn tỉnh giấc Hậu Giang vẫn là cấp độ 2 (vàng – nguy cơ tiềm ẩn trung bình); số xã lever dịch 3 (cam- nguy cơ tiềm ẩn cao) là 5 xã (tăng 2) và 24 ấp; lever dịch 4 (đỏ- nguy cơ rất cao) là 12 làng mạc (tăng 3) cùng 111 ấp, còn lại 58 xã với 390 ấp cấp độ dịch 2 (vàng-nguy cơ trung bình). Cả 8 huyện, thị, thành phố đều sở hữu ấp hoặc khoanh vùng “vùng đỏ” đồng nghĩa tương quan với câu hỏi có ổ dịch trong cộng đồng.Một vài điểm nóng dịch Covid-19 đã tất cả sự hạ nhiệt, gửi màu, nhưng một số địa phương khác dịch tình tiết phức tạp, "tăng màu" so với lần review cách nay5 ngày.

Trong đó, tp Vị Thanh có số ấp, khu vực "đỏ" lộ diện 7/9 xã, phường của địa phương này, thành phố có 2 xã đang xuất hiện cấp độ dịch 4-nguy cơ hết sức cao. Thị trấn Phụng Hiệp tất cả số ấp "đỏ" mở ra ở 9/15 xã, thị trấn. Đây là hai địa phương bao gồm số ấp, khu vực "đỏ" nhiều nhất thức giấc đến thời gian này.

* Đáng chú ý, huyện Châu Thành A từ cấp độ dịch 3 "màu cam"-nguy cơ cao vào 2 lần công bố trước đó, mang lại lần công bố này sẽ hạ xuống “vàng” – lever dịch 2, nguy hại trung bình. Tuy nhiên, thị trấn này vẫn tồn tại số buôn bản "đỏ"-nguy cơ không hề nhỏ nhiều độc nhất tỉnh, với 3 xã, thị trấn.

Xem thêm:

* Một vài địa phương trước đó là vấn đề nóng dịch Covid-19 cũng "hạ màu", như xóm Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp; thị xã Cái Tắc, thị xã Châu Thành A, từ lever 4 "đỏ" đã hạ xuống "vàng"-cấp độ dịch 2.

* thành phố Vị Thanh từ bỏ chỗ bao gồm 2 ấp, khu vực "đỏ", ni ấp, khoanh vùng "đỏ" xuất hiện 7/9 xã, phường ở địa phương này.

* Địa phương cấp độ dịch 4: Xã Tân Tiến, làng mạc Hỏa Tiến, cùng khu vực 1-phường I, khu vực 5, khu vực 1-phường IV, quanh vùng 2, khu vực 5-phường V,ấp Thạnh Đông-xã Hỏa Lựu, khoanh vùng 2-phường VII (thành phố Vị Thanh); thôn Tân Bình, xã Tân Phước Hưng, cùng ấp Mỹ Quới-thị trấn Cây Dương, ấp Thạnh Mỹ A-xã Bình Thành; ấp tầm Vu 1, ấp Ba-xã Thạnh Hòa, ấp Xẻo Trâm-xã Hòa An, ấp Long Phụng A-xã Hiệp Hưng, ấp Phương Thạnh-xã Phương Phú, ấp 4-xã Hòa Mỹ (huyện Phụng Hiệp); xóm Nhơn Nghĩa A, xóm Tân Phú Thạnh, thị xã Rạch Gòi (huyện Châu Thành A); làng mạc Long Phú, quanh vùng 2-phường Thuận An, ấp Long Hưng 1-xã Tân Phú (thị làng mạc Long Mỹ); thị trấn Ngã Sáu, thị trấn Mái Dầm, ấp Phước Hòa, làng mạc Đông Phước A(huyện Châu Thành); làng mạc Tân Thành, khu vực 5-phường Hiệp Thành, ấp Đông An-xã Đại Thành (thành phố bửa Bảy); xã Vĩnh Trung (huyện Vị Thủy); ấp 5, làng Xà Phiên, thị trấn Long Mỹ.

* cấp độ dịch 3: Phường V (riêng khoanh vùng 5, quanh vùng 2 cấp độ 4), khu vực 3-phường III (thành phố Vị Thanh); thị xã Cây Dương (trừ ấp Mỹ Quới cấp độ 4), xóm Bình Thành (trừ ấp Thạnh Mỹ A cấp độ 4), ấp Tư-xã Thạnh Hòa, ấp Thạnh Lợi A2-xã Tân Long (huyện Phụng Hiệp); phường Thuận An (trừ quanh vùng 2-cấp độ dịch 4), thị buôn bản Long Mỹ; phường Hiệp Thành (trừ khu vực 5-cấp độ dịch 4); ấp 4, thôn Vị Bình, huyện Vị Thủy.