Cấu trúc càng càng trong tiếng anh

 “Bạn càng ngày càng đẹp đó!” – Sau một thời hạn dài chạm chán nhau, nghe được câu nói này thì thiệt là “mát lòng đuối dạ” đúng không ạ nào? Vậy trong giờ Anh thì lời khen này được nói như thế nào nhỉ? “You are more beautiful” – như này thì không đủ nhấn mạnh vấn đề độ rất đẹp đâu. Trong bài viết sau đây, Step Up sẽ hướng dẫn các bạn cấu trúc ngày càng (more & more), là một trong những trong hai cấu trúc so sánh kép, cũng bao gồm là cấu tạo được dùng để nói đầy đủ lời khen tất cả cánh như trên. 

1. Cấu trúc ngày càng và cách dùng

Như đã viết tại đoạn mở đầu, đối chiếu kép trong tiếng Anh gồm 2 cấu trúc: cấu trúc càng ngày càng và cấu trúc Càng như này – càng như kia (càng…càng). Đây là hai cấu tạo ngữ pháp được sử dụng không ít trong các bài phát âm và bài bác nghe giờ Anh như IELTS và nếu khách hàng sử dụng trả hảo cấu tạo này trong bài viết hay bài bác nói thì band điểm của bạn sẽ tăng lên trông thấy.

Bạn đang xem: Cấu trúc càng càng trong tiếng anh

*
*

Bài 1: Điền kết cấu so sánh kép mê thích hợp

The____ (soon) you take your medicine, the____ (good) you will feel.The____ (hot) it is, the____ (uncomfortable) I feel.The knowledge is becoming____ (much) complex.Because he was in a hurry, he walked____ (fast).____ (many) companies have to khuyến mãi with difficulties due to lớn the Covid.

Đáp án:

1. The sooner you take your medicine, the better you will feel.

Bạn uống thuốc càng cấp tốc bao nhiêu, các bạn sẽ càng cảm thấy giỏi hơn.

2. The hotter it is, the more uncomfortable I feel

Trời càng nóng, tôi càng thấy khó khăn chịu

3. The knowledge is becoming more and more complex.

Kiến thức càng ngày càng trở bắt buộc phức tạp.

4. Because he was in a hurry, he walked faster & faster.

Vì đang vội, anh ấy đi càng ngày càng nhanh hơn.

5. More and more companies have to giảm giá with difficulties due to lớn the Covid.

Ngày càng nhiều doanh nghiệp phải thay đổi mặt với trở ngại vì dịch Covid. 

Bài 2: Viết lại câu dùng đối chiếu kép 

1. He works much. He feels exhausted.

-> The more …………………………………………………

2. John was fat. Now he is even fatter. (get/ fat)

-> John is ……………………………………………

3. The apartment is luxurious. The rent is high.

Xem thêm:

-> The more…………………………………………………

4. The story is good. The laughter is loud.

-> The better ……………………………………………….

5. This bag was 50$ last month. Now it is 80$. (become/ expensive)

-> This bag ……………………………………………….

Đáp án: 

1. He works much. He feels exhausted.

-> The more he works, the more exhausted he feels.

2. John was fat. Now he is even fatter. (get/ fat)

-> John is getting fatter & fatter.

3. The apartment is luxurious. The rent will be high.

-> The more luxurious the apartment is, the higher the will be.

4. The story is good. The laughter is loud.

-> The better the story is, the louder the loud is.

5. This bag was 50$ last month. Now it is 80$. (become/ expensive)

-> This bag becomes more và more expensive.


Bài viết trên sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bạn dạng của kết cấu so sánh kép, đặc trưng là cấu tạo càng ngày càng. Áp dụng thật chuẩn chỉnh các kết cấu này, chắc chắn là số điểm tiếng Anh của các bạn sẽ được cải thiện, và đặc trưng hơn cả là chúng ta đã tiến gần hơn mang lại với chuyên môn nói giờ Anh thiệt “naturally” như người bạn dạng xứ.