Hướng Dẫn Cách Vẽ Sơ Đồ Tư Duy Bằng Tay

Làm thế nào để chúng ta cũng có thể kết nối các ý tưởng, thể hiện những mối tình dục giữa những phần với nhau, và không ngừng mở rộng các ý tưởng?

Các sơ đồ tư duy.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

SỬ DỤNG MẪU SƠ ĐỒ TƯ DUY NÀY

Tạo một sơ đồ bốn duy cân xứng với bạn

Những mẹo này là điểm bước đầu để tạo nên một sơ đồ tứ duy.

Cuối cùng, những lựa chọn thi công mà các bạn chọn nên nhờ vào vào thông tin bạn muốn hình dung và mục tiêu của sơ đồ tứ duy của bạn.

Điều đặc biệt quan trọng nhất là, hãy nghĩ về khán giả của bạn khi tạo nên sơ đồ tư duy:

Họ cần tin tức gì nhằm hiểu sơ đồ tư duy của bạn?Nó đề xuất phải cụ thể đến nấc nào?Bạn có thể làm gì nhằm sơ đồ tứ duy của người tiêu dùng hấp dẫn hơn?