GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG

Bây tiếng là 7 giờ,hiệu quảng mặt đường của kim giờ cùng kim phút là 7/12 vòng.Bạn vẫn xem: Sau ít nhất bao lâu nữa thì kim giờ với phút trung nhau biết hiện giờ là 3h?

Vậy sau 7/12:11/12=7/11 tiếng thì 2 kim trùng nhau.

Bạn đang xem: Giải toán trên mạng

đổi 7/11 tiếng ra phút là dc.

tk mk nha đúng đó.

Xem thêm:

-chúc ai tk mk học xuất sắc và may mắn-


*

Vậy hiệu vân tốc giữa kim phút cùng kim tiếng là:

1 - 1/12 = 11/12 (vòng đồng hồ/giờ)

Lúc 7 giờ kim giờ giải pháp kim phút 7/12 vòng đồng hồ.

Khoảng thời hạn ngắn nhất để kim phút lại trùng cùng với kim tiếng là:

7/12 :11/12 = 7/11 (giờ)

Đáp số: 7/11 giờ

Bài 1: hiện thời là 11 giờ 15 phút. Hỏi sau tối thiểu bao thọ thì 2 kim trùng khít nhau?

Bài 2:Bây giờ đồng hồ là 11 giờ 15 phút. Hỏi sau ít nhất bao thọ thì kim phút vuông góc với kim giờ?

Bài 3:Bây giờ là 11 giờ 35 phút. Hỏi sau tối thiểu bao lâu thì kim phút vuông góc cùng với kim giờ?

Bài 4:Bây giờ đồng hồ là 11 giờ 15 phút. Hỏi sau ít nhất bao lâu thì kim giờ và kim phút thẳng nhau?

Bài 5:Bây giờ đồng hồ là 11 tiếng 45phút. Hỏi sau ít nhất bao thọ thì kim giờ và kim phút thẳng nhau?

Bài 1 : 45 phút

Bài 2 : 30 phút

Bài 3 : 10phút

Bài 4 : 75 phút

Bài 5 : 45 phút

ko bít tất cả đúng ko nữa !!!!!!!!!!

Bây giờ đồng hồ là 3h kém 15 phút. Hỏi sau tối thiểu bao thọ nữa thì kim giờ cùng kim phút trùng nhau?Trả lời: Kim giờ với kim phút trùng nhau sau ít nhất .... Giờ

Ai đúng mình tick cho

Ta biết: 3h15 phút thì kim giờ và kim phút trùng nhau

Thời gian để kim giờ cùng kim phút trùng nhau là:

3h15 phút - 3h hèn 15 phút =3h 15 phút - 2h 45 phút =30 phút

Đs 30 phút

k nha

๖ۣۜH๖ۣۜU๖ۣۜY ๖ۣۜR๖ۣۜI๖ۣۜO

bây tiếng là 2 giờ, có nghĩa là kim phút chỉ số 12; kim giờ đồng hồ chỉ số 2

=> kim giờ với kim phút giải pháp nhau(frac212)=(frac16)vòng quay

Trong 1 giờ, kim phút quay được 1 vòng ; kim giờ cù được(frac112)vòng quay

Hiệu gia tốc kim phút và kim tiếng là: 1 - (frac112)=(frac1112)vòng

Kim giờ với kim phút trùng nhau là lúc kim phút đuổi kịp kim giờ

Vậy thời hạn kim phút với kim giờ đồng hồ trùng nhau là :(frac16):(frac1112)=(frac211)giờ

Bạn tham khảo:

Đề bài bác :bây giờ đồng hồ là 7 giờ .Hỏi tối thiểu bao thọ nữa thì kim giờ với kim phút trùng nhau?

Trong một tiếng kim phút đi được một vòng đồng hồ thì kim giờ sẽ đi được 1/12 vòng đồng hồ.

Vậy hiệu vân tốc giữa kim phút với kim giờ đồng hồ là:

1 - 1/12 = 11/12 (vòng đồng hồ/giờ)

Lúc 7 giờ kim giờ phương pháp kim phút 7/12 vòng đồng hồ.

Khoảng thời hạn ngắn nhất nhằm kim phút lại trùng cùng với kim giờ là:

7/12 :11/12 = 7/11 (giờ)

Đáp số:7/11 giờ

Bây giờ đồng hồ là 2 tiếng đồng hồ thì khoảng cách giữa 2 kim là 2/12 vòng đòng hồ

Trong 1 giờ đồng hồ thì kim phút đi được một vòng còn kim giờ đồng hồ đi được 1/12 vòng đồng hồ nên hiệu vận tốc 2 kim là: