Bài Tập Hình Học 10 Chương 3

a) Viết phương trình tham số, phương trình chủ yếu tắc(nếu có) của con đường thẳng trải qua hai điểm B, C.

b) Lập phương trình mặt đường trung trực cạnh AB.

c) Tính khoảng cách từ điểm C mang đến đường thẳng (d) : x – y + 2 = 0

 


Bạn đang xem: Bài tập hình học 10 chương 3

*
2 trang
*
trường đạt
*
*
6633
*
30Download

Xem thêm: Các Cách Copy Trong Excel Bỏ Qua Các Cột Và Dòng Ẩn Cực Dễ, Cách Paste Trong Excel Bỏ Qua Các Cột Và Dòng Ẩn

Bạn đang xem tài liệu "Một số đề ôn tập chương III Hình học tập 10", để tải tài liệu nơi bắt đầu về máy chúng ta click vào nút DOWNLOAD ở trên

ĐỀ1Bài 1. Mang đến tam giác ABC, biết A(1 ; 4), B(3 ; -1), C(6 ; 2). Lập phương trình tổng quát của các đường thẳng đựng đường cao AH cùng trung đường AM của tam giác.Bài 2. Mang đến điểm A = (-1 ; 2) và con đường thẳng Tính khoảng cách từ điểm A đến đường trực tiếp .Tính diện tích s của hình tròn trụ tâm A tiếp xúc với .Bài 3. Lập phương trình của con đường tròn (C) trong số trường vừa lòng sau:(C) tất cả tâm I(-1 ; 2) với tiếp xúc với đường thẳng : x - 2y + 7 = 0.(C) có đường kính là AB cùng với A(1 ; 1), B(7 ; 5).Bài 4.Cho phương trình (1). Với giá trị làm sao của m thì (1) là phương trình của mặt đường tròn? ĐỀ 2Câu 1: mang lại đường tròn ( C) : x2 + y2 + 4x + 4y + 3 = 0Tìm tọa độ trọng tâm và nửa đường kính của con đường tròn ( C)Viết phương trình tiếp tuyến d của đường tròn ( C) trên A (-3;0).Viết phương trình tiếp đường d của đường tròn ( C) biết d tuy vậy song :2x+y-1=0Viết phương trình tiếp tuyến đường d của con đường tròn ( C) biết d vuông góc :2x+y-1=0Câu 2: Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC gồm A(-1;-2); B(4;-3); C(2;3).Viết phương trình tham số, phương trình chủ yếu tắc(nếu có) của đường thẳng đi qua hai điểm B, C..Lập phương trình mặt đường trung trực cạnh AB.Tính khoảng cách từ điểm C mang lại đường thẳng (d) : x – y + 2 = 0Câu 3: Trong mặt phẳng Oxy, đến đường thẳng: . Search vectơ chỉ phương và phương trình bao quát của đường thẳng .Tìm tọa độ điểm M trê tuyến phố thẳng làm sao để cho độ nhiều năm đoạn OM ngắn nhất, với O là gốc tọa độ.Câu 4:Cho tam giác ABC gồm b = 7cm, c = 5cm và cosA = 3/5.Tính a, sinA và mặc tích S của tam giác ABC.Tính mặt đường cao ha xuất phát từ đỉnh A và nửa đường kính R của mặt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC ĐỀ 3Bài 1. Đường trực tiếp (d) trải qua 2 điểm A(1; -2) cùng B(3;3) .Tìm phương trình bao quát (d) bài 2. Mang đến (d1) : x - 2y + 1 = 0 với (d2): 3x - y - 2 = 0 . Tra cứu số đo của góc giữa 2 con đường thẳng (d1) với (d2 ) .Bài 3:Cho tam giác ABC biết A = 600, b = 8cm, c = 5cm. Tính đường cao ha và nửa đường kính R.Bài 4 mang lại đường tròn (C) có phương trình : x2 + y2 - 6x + 2y + 6 = 0a)Tìm tọa độ trọng tâm và nửa đường kính (C) .b)Viết phương trình tiếp tuyến đường với (C) tại A(3;1)c)Định m để mặt đường thẳng (d) : x + y + m = 0 tiếp xúc với (C). Đề 4 bài 1: Trong phương diện phẳng Oxy cho đường thẳng a) tra cứu tọa độ các điểm M ; N theo lần lượt là giao điểm của (d) cùng với Ox; Oy.b)Viết phương trình mặt đường tròn (C) ngoại tiếp tam giác OMN.c)Viết phương trình tiếp con đường của (C) trên điểm M.Bài 2: Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy cho bố điểm A(- 2; 1) B(6; - 3); C(8; 4).a)Tính vectơ : . Chứng minh : ABC là một trong những tam giác.b)Viết phương trình con đường trung đường AM và con đường trung trực cạnh BC của tam giác ABC.c)Viết phương trình con đường tròn (C) nước ngoài tiếp tam giác ABC.Bài 3: đến tam giác ABC biết a = 21cm, b = 17cm, c = 10cm.Tính diện tích s S với ha.Tính bán kính đường tròn nội tiếp r của tam giác ABC.Tính độ dài mặt đường trung đường ma xuất xứ từ đỉnh A của tam giác ABC.Bài 4:Trong phương diện phẳng Oxy cho tam giác ABC biết cạnh (AB): 4x + y - 12 = 0; đường cao AH: 2x + 2y - 9 = 0; mặt đường cao BH: 5x - 4y - 15 = 0. Viết phương trình hai cạnh còn sót lại của tam giác ABC. ĐỀ 5Bài 1: Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy cho tía điểm A(- 2; 1) B(6; - 3); C(8; 4).a)Tính vectơ : . Chứng tỏ : ABC là 1 trong tam giác.b)Viết phương trình đường trung đường AM và đường trung trực cạnh BC của tam giác ABC.c)Viết phương trình mặt đường tròn (C) ngoại tiếp tam giác ABC.Bai 2: a) Viế`t phương trình chủ yếu tắc của Elip biết Tiêu cự bởi 8 cùng qua điểm M( -1) b) khẳng định độ dài các trục, tọa độ tiêu điểm; tọa độ các đỉnh của Elip tất cả phương trình sau : x2 + 5y2 = 20.Bài 3: Trong mặt phẳng Oxy mang đến đường trực tiếp a) kiếm tìm tọa độ các điểm M ; N theo lần lượt là giao điểm của (d) với Ox; Oy.b)Viết phương trình con đường tròn (C) nước ngoài tiếp tam giác OMN.c)Viết phương trình tiếp con đường của (C) trên điểm M.d)Viết phương trình bao gồm tắc của Elip biết qua điểm N với nhận M làm cho một tiêu điểmBài 4 :Viết phương trình của con đường tròn (C) biết qua hai điểm A(2 ; 6) ; B(6 ; 6) cùng tiếp xúc với đường thẳng (d): 2x + 3y - 5 = 0. B) Viết phương trình tiếp đường với (C) trên điểm M(1 ; 1).Bài 5 :Trong phương diện phẳng Oxy mang đến tam giác ABC biết cạnh (AB): 4x + y - 12 = 0; con đường cao (AA"): 2x + 2y - 9 = 0; đường cao (BB"): 5x - 4y - 15 = 0. Viết phương trình nhị cạnh sót lại của tam giác ABC. ĐỀ 6Bài 1: cho ABC biết A (-1;2); B (2;-4), C (1;0)a)Viết phương trình cha đường cao của ABC.b)Tìm tọa độ trực trung khu H của ABC.Bài 2: Viết phương trình con đường tròn ngoại tiếp ABC biết phương trình những cạnh ABC:(AB): 3x + 4y - 6 = 0 (AC): 4x + 3y - 1 = 0(BC): y = 0Bài 3: mang lại elip (E): 9x2 +16y2 = 144. Tìm kiếm tọa độ những đỉnh, những tiêu điểm, tiêu cự của (E).Bài 4 : Trong mặt phẳng Oxy đến ABC với A(3 ; 4) , B(1 ; 3) , C(5 ; 0)Viết phương trình tổng thể của mặt đường thẳng BC . Tính diện tích DABC. Viết phương trình đường tròn nước ngoài tiếp DABC, xác định rõ trung ương và buôn bán kínhViết phương trình tiếp đường D của đường tròn (ABC) biết D song song với đường thẳng d : 6x – 8y + 19 = 0 CHÚC CÁC EM ÔN TẬP TỐT